Till toppen

Hem / Nyheter / Kategori

Listar alla inlägg i "Nätverksmedlemmar"

Tillbaka

Den 19 januari 2023 kl. 11:31

Missa inte vår uppdaterade broschyr Fonder

Nu finns Gilla din ekonomis nya uppdaterade broschyr Fonder. I broschyren har vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande fondsparande och ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du vill börja investera i fonder.

Broschyren går bland annat in på vad en fond är och varför det kan vara ett bra alternativ för ditt sparande, hur du ska tänka kring risk och riskspridning, vad det finns för olika fonder att välja på, vad du ska tänka på vid val av fond och hur du undviker dyra avgifter.

För dig som är intresserad att lära dig mer om att spara hållbart i fonder finns även ett utökad avsnitt kring detta ämne. Avsnittet tar bland annat upp vad som definieras som hållbart, vilka riktlinjer och krav som finns på fondbolagen och var du själv hittar information om fondernas hållbarhetsstrategier.

Broschyren är framtagen av Finansinspektionen i samarbete med Fondbolagens förening.

Läs broschyren som pdf här!

För dig som har gått en kurs hos oss, kan du kostnadsfritt beställa våra tryckta broschyrer om privatekonomi för att dela ut dem när du sprider kunskaperna vidare, till exempel via en studiecirkel.


Den 16 januari 2023 kl. 16:55

Tidningsbilaga ska nå kvinnor med sparkunskap

”Är du chef över dina drömmar?” ”Ta makten över din ekonomi”. ”Därför borde du investera på börsen”. Så lyder några av rubrikerna i Finansinspektionens bilaga som skickades ut i 2 301 exemplar via tidningen Amelia i mellandagarna.

​​​​​​​​​​​​​Tillsammans med tidningen Amelia har Finansinspektionen tagit fram en fysisk bilaga på och en kortare digital artikel som tillsammans kommer att nå minst 12 301 kvinnor runt 42 år. Ambitionen är att peppa kvinnor till ett högre finansiellt självförtroende och väcka deras intresse för investeringar.

Vi vill sänka trösklarna för att spara på börsen, det är i praktiken ganska enkelt och det är ingen hemlig klubb, alla är välkomna, säger projektledare Sofia Tyréus. Hon fortsätter: Kristina som intervjuas i artikeln beskriver att investera på ett fyndigt sätt ”Jag har själv varit dålig på att löneförhandla och kände aldrig att jag kunde få upp min lön ordentligt. Men när jag förstod att jag skulle få samma värdeutveckling på en aktie som killarna fick insåg jag hur bra börsen är om man är tjej” säger Kristina Kamp, Min Pension.

Läs bilagan här!

Vi som har jobbat med bilagan


Den 14 december 2022 kl. 10:03

Året som gått 2022

Ännu ett spännande och händelserikt år har passerat med flera utbildningar, både fysiska och digitala. Under året har vi även hunnit med att arrangera två nätverksträffar för våra medlemmar med intressanta föreläsningar och diskussioner.

I och med pandemin har den digitala utvecklingen gått snabbt framåt. Det fysiska mötet vid utbildningar ger utrymme för givande samtal och diskussioner och det vill vi självklart fortsätta med nu när det är möjligt. Men det digitala mötet har öppnat upp möjligheter för nätverket att hålla utbildningar för fler och också nationellt över hela Sverige vilket vi ser som väldigt positivt. Nästa år kommer det därför att bli en mix av både fysiska och digitala utbildningar. Viktigast för oss är att utbildningarna håller hög kvalité och att så många som möjligt ska kunna delta och får ta del av kunskapen.

Ditt barn och dina pengar – digital utbildning

I februari lanserade vi, tillsammans med FI, en digital och kostnadsfri e-utbildning i privatekonomi riktad till föräldrar och blivande föräldrar. Utbildningen är baserad på boken ”Ditt barn och dina pengar” och är uppdelad i tre huvuddelar: Vänta barn, Förälder och Familj.

E-utbildningen är framtagen för att alla ska få tillgång till informationen på ett mer strukturerat sätt än genom att läsa pdf:en. Boken kan fortfarande beställas i fysisk form av dem som möter blivande föräldrar i sitt arbete.

Therése W. Ekman, FI

Varför gör FI en utbildningsinsats för föräldrar?

Vi ser i våra hushållsundersökningar att ensamstående föräldrar är en grupp som kan ha svårt att få ihop ekonomin. Även sammanboende får en förändrad ekonomi när familjen växer. Inkomsterna kan minska med föräldrapenning och vård av barn samtidigt som familjens kostnader ökar. Genom planering kan risken för framtida ekonomiska svårigheter minska. Vid alla större livsförändringar är det bra att göra en ekonomisk plan, säger Therése Wieselqvist Ekman, projektledare för Ditt barn och dina pengar.

Läs mer och gå utbildningen på dittbarnochdinapengar.se

Lanseringen av Svinnrik

I samband med Money Week i mars lanserade Finansinspektionen, tillsammans med Livsmedelsverket initiativet Svinnrik – ett läromaterial för hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet. Syftet med kampanjen är att genom olika initiativ främja ungas finansiella kunskaper och förmåga, genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat. 

Läromaterialet består av övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen. Utbildningsmaterialet är gratis och fritt från reklam.

Läs mer och ta del av materialet här: gilladinekonomi.se/utbildningar/svinnrik

Kurser och utbildningsinsatser under året

Under 2022 har vi träffat många olika målgrupper – främst digitalt:

  • Seniorer från några av Sveriges största seniorförbund.
  • Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS).
  • Blivande ekonomer och personalvetare på Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet.
  • Svenska kyrkan, Budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar människor i ekonomisk utsatthet.
  • Studenter vid diakonprogrammet.
  • Hem- och konsumentkunskapslärare.
  • Målgruppen ny i Sverige där vi utbildat samhällskommunikatörer, socialsekreterare, flyktinghandläggare, SFI-lärare och andra som möter nyanlända i sitt arbete.

Vi har arrangerat totalt 24 utbildningar/seminarium och över 2000 personer har under året utbildats och kan nu hjälpa till att sprida sina kunskaper om privatekonomi vidare.

Vill du läsa mer om våra kurser? Besök fliken utbildningar.

Ny i Sverige

Under året har nätverket utbildat en ny målgrupp nationellt i samverkan med Länsstyrelserna. Genom den digitala utbildningen ”Ny i Sverige” har vi träffat samhällskommunikatörer, SFI-lärare, flyktinghandläggare, socialsekreterare och andra som möter nyanlända i sitt arbete. Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat skulder, pension, finansiell förmåga, lån, försäkringar och bankfrågor. Ämnen som är viktiga för nyanlända att ha koll på när man kommer till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett annat ekonomiskt system.  I år har deltagarna haft möjlighet att delta i privatekonomi del 1 och del 2. Nästa år planeras en del 3 tillsammans med bland annat Konsumentverket.

Nytt samarbete Svenska Kyrkan för att utbilda diakonstudenter

Under 2022 har vi inlett ett nytt samarbete med Svenska kyrkan där vi genom vår utbildning Trygga din ekonomiska framtid utbildat studenter vid diakonprogrammet. Studenterna kommer i sin framtida arbetsroll dagligen att möta människor i ekonomiskt utsatta situationer och kan sprida kunskapen vidare till dessa.

Fördjupningskurser för Trygga din ekonomiska framtid och Tryggare ekonomi på äldre dar

I över ett decennium har vi utbildat olika personer i privatekonomi som via sitt yrke, förening eller liknande möter andra människor och sprider kunskaperna vidare. Utbildningarna har sett snarlika ut genom åren även om innehållet har skiftat något. Under 2019 komprimerades utbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid” för första gången till två fysiska halvdagar, det här blev startskottet för en förändringsresa. När pandemin slog till 2020 växlade vi om till ett digitalt format och nästa år gör vi ytterligare en förändring. Vi inför en fördjupande del av båda utbildningar som alla tidigare deltagare är välkomna på. Fördjupningen har som syfte att uppdatera, engagera, inspirera och framför allt komplettera med kunskap. Innehållet är målgruppsanpassat och skiljer sig därför åt, men en del av det nya innehållet är jämställt sparande och hushållsekonomi, internetsäkerhet, att investera (ett komplement till passen om sparande) och skuldsanering. Det blir även fördjupning inom befintliga områden som vardagsjuridik, bankfrågor, försäkring och investeringsbedrägerier. Vi har även som ambition att hållbarhet i större utsträckning ska genomsyra flera pass. Det nya viktiga innehållet och att erbjuda en fördjupning är något vi på kansliet, tillsammans med föreläsarna, ser mycket fram emot.

Två nätverksträffar under året

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med inspirerande föreläsare på tema: ”Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi?” och ”Ny i Sverige”.

Läs mer om träffen ”Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi?” här och se föreläsarnas presentationer.
Läs mer om träffen ”Ny i Sverige” här och se föreläsarnas presentationer.

Digitalt seminarium om bedrägerier för äldre

Under World Investor Week anordnade FI ett digitalt seminarium för att stärka äldres kunskaper om bedrägerier. Syftet med seminariet var att äldre ska få kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av, vilka varningssignaler som finns och vad man gör om man har råkat ut för en bedragare. På seminariet deltog FI, Polisen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Uppdatering av gilladinekonomi.se – fokus mot konsumenter

I början av nästa år lanseras en ny uppdaterad version av gilladinekonomi.se. Den nya webben kommer i första hand att rikta sig mot konsumenter. Den nuvarande webbplatsen riktar sig främst mot nätverket och de personer som gått våra kurser.

Tanken med den nya webbplatsen är att lyfta allt vårt material om privatekonomi som är gratis och öppet för alla så att det blir lätt för konsumenter att hitta. Webbplatsen kommer vara uppdelad i flikar med olika ämneskategorier för de som vill lära sig mer om till exempel spara, investera och låna, familjejuridik, pension med mera.

Våra utbildningar framöver

I och med pandemin har den digitala utvecklingen gått snabbt framåt. Det fysiska mötet vid utbildningar ger utrymme för givande samtal och diskussioner och det vill vi självklart fortsätta med nu när det är möjligt. Men det digitala mötet har öppnat upp möjligheter för nätverket att hålla utbildningar för fler och också nationellt över hela Sverige vilket vi ser som väldigt positivt. Nästa år kommer det därför att bli en mix av både fysiska och digitala utbildningar. Viktigast för oss är att utbildningarna håller hög kvalitét och att så många som möjligt ska kunna delta och får ta del av kunskapen.

Vår utbildning Pensionskunskap kommer i första hand att hållas fysiskt på ett flertal högskolor/universitet runt om i landet medan våra utbildningar ”Trygga din ekonomiska framtid” och ”Tryggare ekonomi på äldre dar” främst hålls digitalt. 

Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel diakoner inom Svenska Kyrkan, Budget- och skuldrådgivare, personer som möter nyanlända i sitt arbete och andra organisationer som stöttar ekonomiskt utsatta. Se vad som är på gång framöver i kalendern.

Tack för i år!

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!
önskar kansli & programråd


Den 1 december 2022 kl. 11:19

Nätverksträff – Ny i Sverige

Den 29 november höll Nationella nätverket för finansiell folkbildning en nätverksträff med tema: Ny i Sverige. Träffen genomfördes fysiskt i Finansinspektionens lokaler. Moderator var Kristina Kamp, sammankallande i Nationella nätverket för finansiell folkbildnings programråd.

Träffen inleddes av nätverkets sammankallande Kristina Kamp som presenterade nätverksträffens tema ”Ny i Sverige”.

Först ut av talarna var Ellen Wolbe som arbetar som budget- och skuldrådgivare på SHIS-Bostäder. Ellen gav en inblick i det praktiska arbetet med att stötta nyanlända i sin vardagsekonomi. Vilka fallgropar möter dagens nyanlända i sin privatekonomi och hur kan de bli behjälpta av den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Att få nyanländas egna perspektiv på sin ekonomi är av största vikt för att samhället ska kunna möta de behov som finns samt förebygga skuldsättning. Se Ellens presentation här.

Därefter lyfte Eva Bernhardtson från Svenska Stenarna tips om hur budskap bättre kan nå fram och in till mottagarna. Räcker det att översätta? Eller vad behöver man tänka på för att göra information begriplig för utrikesfödda? Eva delade också med sig om sina erfarenheter av att prata pengar med sfi-elever och boken ”Dina pengar och din ekonomi”. Se Evas presentation här.

Sist ut av talarna var Mohamad Barhamji från Economyaat Communication. Mohamad delade med sig vikten av inkludering för att kunna förstå och ta medvetna beslut om sin egen ekonomi. Hur kan vi ge arabisktalande i Sverige kunskap och verktyg som möjliggör ökad förståelse för ekonomiska frågor inom ramen för det svenska systemet? Han berättade också om sina erfarenheter med att sprida kunskap om ekonomi till arabisktalande via hans ekonomiska plattform. Se Mohamads presentation här.

Nätverksträffen avslutades med ett panelsamtal lett av Sofia Tyréus från Finansinspektionen. I panelen deltog alla föreläsare.

Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli samordnar årligen nätverksträffar med olika privatekonomiska teman där alla medlemmar är välkomna att delta.

Taggat i:

Den 7 november 2022 kl. 10:58

Missa inte våra nyhetsbrev!

Tre till fyra gånger per år publicerar nätverket nyhetsbrev för nätverket medlemmar och våra vidareinformatörer. I nyhetsbreven skriver vi bland annat om aktuella och kommande händelser inom nätverket och utbildningsinsatser. 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev och få dem skickade till din mejl kan du göra det nedan.

Nyhetsbrev för nätverket
Nyhetsbrev för informatörer

Har du någon bra projektidé, tips på någon målgrupp som vi borde utbilda i privatekonomi eller något annat som du tycker vore viktigt att lyfta i nyhetsbrevet? Kontakta vanda.brandt@fi.se.


Den 3 oktober 2022 kl. 11:13

Den här veckan är det World Investor Week

Den här veckan är det World Investor Week (WIW), en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Finansinspektionen (FI) samordnar Sveriges deltagande.

Seminarium om bedrägerier för äldre 5 oktober
På onsdag den 5 oktober anordnar nätverket tillsammans med FI ett digitalt kostnadsfritt seminarium om bedrägerier för äldre. Under seminariet ska äldre få kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av för att luras, vilka varningssignaler som finns och vad man gör om man har råkat ut för en bedragare.

På seminariet föreläser Polisen, Finansinspektionen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs mer och anmäl dig här!

Ny uppdaterad broschyr – Spara, investera & låna
Nu finns Gilla din ekonomis nya broschyr Spara, investera & låna. I broschyren har vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande sparande och även ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du någon gång skulle behöva låna. Broschyren går bland annat in på hur du kan tänka kring olika typer av sparande, hur du kan välja att investera dina pengar, vilka olika typer av lån som finns och vad som är bra att tänka på innan du lånar.

Läs broschyren här!

Artikel om investeringsbedrägerier
Tisdag 4 oktober publicerar Finansinspektionen en artikel om investeringsbedrägerier på fi.se. Artikeln ger en bild om vad som är aktuellt just inom området bedrägerier, efter en genomgång av ärenden under årets tredje kvartal. Den innehåller även tips på vad man ska tänka på för att inte bli utsatt.

World Investor Week anordnas på initiativ av IOSCO, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn.


Den 4 augusti 2022 kl. 15:38

Höstens utbildningar

Nu startar en ny termin fylld av Gilla din ekonomis utbildningar i privatekonomi. Vi träffar bland annat svenska kyrkan, budget- och skuldrådgivare, seniorer från några av Sveriges största seniorförbund, samhälls- och hälsokommunikatörer, Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS) och Folkuniversitetets anställda.

Med kursen Trygga din ekonomiska framtid kommer vi i höst fortsatt att utbilda diakoner som i sin arbetsroll dagligen möter människor i ekonomiskt utsatta situationer. Än så länge har vi två bokade utbildningstillfällen som kommer att hållas digitalt. Vi har även två inbokade utbildningstillfällen för Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS), ett inbokat utbildningstillfälle för Folkuniversitets anställda och ett utbildningstillfälle för budget- och skuldrådgivare.

Under hösten 2019 inledde Finansinspektionen ett nygammalt samarbete med fyra seniorförbund och ABF för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi genom utbildningen Tryggare ekonomi på äldre dar. Vi fortsätter samarbetet i höst med en bokad utbildning i oktober för deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna.

Nytt för i år är att nätverket, i samarbete med länsstyrelserna och Finansinspektionen utbildar samhälls- och hälsokommunikatörer från hela landet. Samhälls- och hälsokommunikatörerna möter nyanlända och lär ut information och för dialog om det svenska samhället på de nyanländas modersmål.

Se vad som är på gång i kalendern!


Den 1 juli 2022 kl. 10:07

Glad sommar!

Från den 4 juli har Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli sommarstängt. Mejlar du oss på finanskunskap@fi.se svarar vi dig från den 1 augusti.

Brådskande ärende? Ring Finansinspektionens växel på 08-408 980 00 och be att få prata med konsumentavdelningen. Beställningar av broschyrer under juli har 3-4 veckors leveranstid.

Här kommer några sommartips från oss – kolla in fliken ”Privatekonomi”, där hittar du gratis och oberoende information som är en del av Gilla din ekonomis utbildningsmaterial:

– Gå vår digitala snabbkurs i privatekonomi ”Trygga din ekonomi”.
– Lyssna gärna på vår podd ”Privatekonomi med Finansinspektionen”.
– Läs våra broschyrer om privatekonomi som pdf. Du som gått någon av våra utbildningar kan kostnadsfritt beställa tryckta broschyrer här.

Glad sommar!
önskar nätverkets kansli & programråd


Den 17 juni 2022 kl. 14:41

Sommarintervju med Sabina Vesterlund om HKK:s nya kursplan

I höst får ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolan en uppdaterad läro- och kursplan. Bland annat har Skolverket förändrat ett långsiktigt mål som nu handlar om att utveckla kunskaper om ekonomi och konsumtion. Det berättar Sabina Vesterlund, undervisningsråd på Skolverket som har varit med och tagit fram den nya läroplanen. Vi har ställt några frågor till Sabina Vesterlund om den nya läro- och kursplanen som börjar gälla från 1 juli 2022.

Hur skiljer sig innehållet i läroplanen jämfört med tidigare?

– I ämnet hem- och konsumentkunskaps kursplan i grundskolan och beträffande den kunskap som rör ekonomi och konsumtion så har vi förändrat ett långsiktigt mål som nu helt och hållet handlar om att utveckla kunskaper om ekonomi och konsumtion. Innehållet som handlar om privatekonomi och konsumtion har inte förändrats i så hög grad. Vi har försökt att skriva innehållet lite mer rakt på sak kan man säga. Det ska inte innebära någon nivåhöjning av kunskap eller utökat innehåll.

I HKK-ämnet ingår olika typer av sparande. Vad förväntas lärarna ta upp här?

– Skolverket lämnar i sina styrdokument utrymme för att lärare själva ska kunna välja innehåll inom vissa ramar och kunna anpassa sin undervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter.
– Sparandet handlar dels om att spara i vardagen genom att vara prismedveten och agera ekonomiskt hållbart. Men också
om att budgetera för olika utgifter och hur man kan spara för större eller mindre investeringar, samt hur man kan göra det på olika sätt utifrån olika syften med sitt sparande.

Hur skiljer sig begreppen ”olika sätt att spara” och ”spara pengar” mellan årskurs 1-6 och årskurs 7-9?

– Jag tänker att man behöver se att alla kunskapsområdets innehåll relaterar till varandra. I åk 1-6 står det ”olika sätt för spara och betala”. Här kan sparandet utgå från elevernas frågor och nyfikenhet och därifrån kan läraren bygga vidare. Hur gör eleverna när de betalar och sparar, hur kan man tänka och göra för att få pengarna att räcka till mer? Eller vad finns för olika sätt att spara på om jag vill spara månadspengen varje månad under ett år? Det finns många frågor att undersöka.
– I åk 7-9 är låna och spara pengar framskrivet i en punkt där även handla på kredit och teckna abonnemang ingår. Så det finns en relation till dessa begrepp i samband med att låna och spara här också. Låna och spara är inte heller fastlåst till ett sätt att låna eller spara. Jag tror det är bra om man utgår från elevernas tidigare erfarenheter och bygger på kunskapen därifrån.

Sparandet handlar dels om att spara i vardagen genom att vara prismedveten och agera ekonomiskt hållbart. Men också om att budgetera för olika utgifter och hur man kan spara för större eller mindre investeringar, samt hur man kan göra det på olika sätt utifrån olika syften med sitt sparande.

Vad var skälet till att ni gjorde ändringar i läroplanen?

– Alla ändringar är gjorda för att vi vill öka likvärdigheten i undervisningen, betona ämnenas specifika karaktär och betona ämnenas faktakunskaper. Ytterst vill vi att det ska det bidra till en ökad kunskapsutveckling för eleverna.

Har du något tips till de lärare som känner att de är i behov av vidareutbildning i att lära ut hur man kan spara på olika sätt?

– De nya skrivningarna i kursplanen för hem- och konsumentkunskap påverkar inte lärares behörighet att undervisa i ämnet. Men elevernas intresse för dessa frågor tror jag skulle kunna väckas genom exempelvis Finansinspektionens och Konsumentverkets webbutbildningar. Jag skulle också tipsa om att göra studiebesök hos en kundrådgivare på till exempel en bank med sina elever. Jag tror även på ämnesövergripande samarbeten med exempelvis samhällskunskapen för att möjliggöra att eleverna får mer tid till dessa frågor än vad som finns möjlighet att erbjuda inom ramen för hem- och konsumentkunskapen.
– Om man som lärare vill förbereda sig inför höstterminen finns massor av material att ta del av på Skolverkets webbplats, avslutar Sabina Vesterlund.


Den 11 april 2022 kl. 09:46

Läromaterial om matsvinn och privatekonomi finns nu tillgängligt

I samband med den globala temaveckan Money Week lanserade vi Svinnrik. Ett utbildningsmaterial riktat till dig som arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet.

Syftet med Svinnrik är att uppmärksamma kopplingen mellan matsvinn, hållbarhet och privatekonomi. Läromaterialet består av övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen.

Utbildningsmaterialet är gratis och fritt från reklam. Initiativet Svinnrik är framtaget av Finansinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket.

Läs mer om Svinnrik och ta del av materialet här!