Kansli & programråd

Det löpande arbetet i nätverket bedrivs av kansliet som samordnas av Finansinspektionen samt programrådet bestående av representanter från nätverkets medlemmar. Läs mer om vilka vi är.

Kansli

Det löpande arbetet i Nationella nätverket för finansiell folkbildning bedrivs av kansliet och programrådet samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket. Välkommen att kontakta oss på kansliet via mejl eller telefon.

Vi som jobbar på nätverkets kansli:

Vanda Brandt

Kommunikatör

E-post: vanda.brandt@fi.se

Tel: 08-40898343

Niklas Uppenberg

Projektledare

E-post: niklas.uppenberg@fi.se

Tel: 08-40898298

Sofia Tyréus

Projektledare

E-post: sofia.tyreus@fi.se

Tel: 08-40898261

Programråd

Nätverkets programråd består av ett antal representanter inom nätverket. Det löpande arbetet i nätverket bedrivs av nätverkets programråd, kansli samt av utbildningsinsatsers arbetsgrupper. Programrådet sammanträder normalt 4–5 gånger om året för att diskutera aktuella privatekonomiska frågor.

Representanter i programrådet:

Staffan Ström

Sammankallande – Alecta

Tova Larsson

Ung Privatekonomi

Felicia Andersson Schön

Avanza

Lars Malmström

Finansinspektionen

Philip Scholtzé

Fondbolagens förening

Anders Johansson

Företagsam

Magnus Hjelmér

ICA Banken

Maria Lindstedt

Konsumentverket

Kim Jonsson

Kronofogden

Per Ahrling

Pensionsmyndigheten

Arturo Arques

Swedbank och Sparbankerna

Dan Adolphson Björck

Min Pension