Medlemmar A-Ö

Nationella nätverket för finansiell folkbildning har i dag över 100 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Här listas alla nätverksmedlemmar i bokstavsordning.

A

ABF
www.abf.se

Adecla
www.adecla.se

Aditro
www.aditro.se

Advisa
www.advisa.se

Aktiespararna
www.aktiespararna.se

Alecta
www.alecta.se

Alwy
www.alwy.se

AMF
www.amf.se

ANC
Anders Norrman Consulting

Atlant Fonder
www.atlantfonder.se

Avanza
www.avanza.se

Avtalat
www.avtalat.se

B

Bankföreningen
www.swedishbankers.se

Borås stad
www.boras.se

Brummer & Partners
www.brummer.se

Budget- och skuldrådgivarna
www.busforeningen.se

C

Capfor
www.capfor.se

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
www.csn.se

Creutzer & Co
www.creutzerab.se

D

Danske Bank
www.danskebank.se

Dreams
www.getdreams.com/sv

E

Economyaat Communication
www.economyaat.net

EKC
www.ekcgavle.se

Ekonomifakta
www.ekonomifakta.se

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet
www.ekonomiskamuseet.se

F

Finansdepartementet
www.regeringen.se

Finansförbundet
www.finansforbundet.se

Finansinspektionen
www.fi.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Folkuniversitetet
www.folkuniversitetet.se

Fondbolagens förening
www.fondbolagen.se

Fondo
www.fondo.se

Fora
www.fora.se

Föreningen FVO
www.foreningenfvo.se

Företagsam
www.foretagsam.se

G

Gimi (Veckopengen)
www.gimitheapp.com

Gofido
www.gofido.se

Göteborgs stad
www.konsumentfragor.goteborg.se

H

Handelsbanken
www.handelsbanken.se

I

ICA Banken
www.icabanken.se

Ikano bank
www.ikanobank.se

Internetstiftelsen
www.internetstiftelsen.se

Intrum
www.intrum.se

J

K

KPA Pension
www.kpa.se

Klövra
www.klövra.se

Kollberg & Enqvist
www.koen.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
www.konsumenternas.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
www.konsumenternas.se

Konsumentverket
www.konsumentverket.se

Konsumentvägledarnas förening
www.konsumentvagledare.se

Kredinor
www.kredinor.se

Kronofogdmyndigheten
www.kronofogden.se

Kunskapsbolaget
www.kunskapsbolaget.se

L

Lannebo Fonder
www.lannebofonder.se

LO-distriktet Mellansverige
www.mellansverige.lo.se

Länsförsäkringar
www.lansforsakringar.se

Länsstyrelsen i Örebro län
www.lansstyrelsen.se/orebro

Lärarförbundet
www.lararforbundet.se

M

Min pension
www.minpension.se

Moneymind
www.moneymind.se

Morningstar
www.morningstar.se

N

Nasdaq
www.nasdaq.com

Nordax Bank
www.nordax.se

Nordea
www.nordea.se

Nordnet
www.nordnet.se

Nowonomics
www.nowo.se

O

P

Palmgren & Bähr
www.palmgrenbahr.se

Pensionsmyndigheten
www.pensionsmyndigheten.se

Personal Finance Sweden
www.personalfinancesweden.com (ej tillgänglig än)

PRO
www.pro.se

Pro Norna
www.pronorna.se

PTK
www.ptk.se

Q

R

Resurs Bank
www.resursbank.se

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
www.rfs.se

Riksgälden
www.riksgalden.se

RPG
www.rpg.org.se

S

SBAB
www.sbab.se

Schibsted
www.schibsted.com

SEB
www.seb.se

Sjunde AP-Fonden (AP7)
www.ap7.se

Skandia
www.skandia.se

Skatteverket
www.skatteverket.se

Skyddsvärnet
www.skyddsvarnet.se

Småspararguiden
www.smaspararguiden.se 

Sparbankernas riksförbund
www.sparbankerna.se

Sparbanksakademin
www.sparbanksakademin.se

Sparbanken Syd
www.sparbankensyd.se

Sparla
www.sv.sparla.co

SKPF
www.skpf.se

SPF
www.spf.se

Spiltan Fonder
www.spiltanfonder.se

Spiltan Invest
www.spiltan.se

Statens tjänstepensionsverk
www.spv.se

Stiftelsen Företagsam
www.foretagsam.se

Svenska Bankföreningen
www.swedishbankers.se

Svenska stenarna
www.svenskastenarna.se

Svensk försäkring
www.svenskforsakring.se

Svenska försäkringsförmedlares förening
www.sfm.se

Sveriges konsumenter
www.sverigeskonsumenter.se

Swedbank
www.swedbank.se

Swedish House of Finance
www.houseoffinance.se 

Svensk Värdepappersmarknad
www.svenskvardepappersmarknad.se

T

Tjing
www.tjing.com

U

Unga Aktiesparare
www.ungaaktiespararare.se

Unga kris
www.ungakris.se

Ung privatekonomi
www.ungprivatekonomi.se

V

W

Waizer AB/ Lifeplan AB
www.waizer.se

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Östhammar kommun
www.osthammar.se