Nätverket

Nationella nätverket för finansiell folkbildning är ett nätverk med över 100 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Gilla din ekonomi är det varumärke vi använder för gemensamma utbildningssatsningar. Här kan du läsa mer om nätverket.