Om nätverket

Är du nyfiken på Nationella nätverket för finansiell folkbildning? Här kan du läsa om vilka vi är och vad vi gör.

Nationella nätverket för finansiell folkbildning är ett nätverk med över 100 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Vi vill att konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – ska ha bättre möjligheter att klara de ökade kraven från samhället på att kunna fatta olika ekonomiska och finansiella beslut i livet som passar den egna plånboken. Nätverkets verksamhet och utbildningsmaterial är gratis och fritt från reklam. Gilla din ekonomi är det varumärke vi använder för gemensamma utbildningssatsningar.

Finansinspektionen ansvarar för nätverkets kansli, kommunikation och samordnar på så sätt Nationella nätverket för finansiell folkbildning.

Livslångt lärande

Syftet med Nationella nätverket för finansiell folkbildning är att öka privatekonomisk förståelse genom kunskapsspridning i privatekonomi med olika informations- och utbildningsinsatser. Tanken är att såväl statliga som privata aktörer har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenter att bli bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Behovet av kunskaper i privatekonomi finns eftersom vi ständigt befinner oss i olika och nya livssituationer. Att vi till exempel flyttar hemifrån, blir arbetslösa eller får barn gör att vi ständigt, genom hela livet, måste fylla på våra kunskaper i privatekonomi för att kunna ta medvetna och individuella beslut som passar vår plånbok. Privatekonomisk utbildning av nätverket ska leda till självinsikt om beteende och ge verktyg till förändring.

Hur vi jobbar

Nationella nätverket för finansiell folkbildning utbildar ofta deltagare som i sin tur sprider information vidare till andra och på så sätt kan kunskaperna i privatekonomi spridas brett, både demografiskt och geografiskt. Deltagare på våra utbildningar kan till exempel vara personer som via sitt jobb dagligen möter människor i ekonomiskt utsatta situationer eller som samordnar frågor om pension på en arbetsplats. Samarbeten mellan nätverkets medlemmar, som till exempel företag, myndigheter och organisationer gör att vi tillsammans kan åstadkomma mer.

Vår historia

År 2010 träffades ett antal nyckelaktörer, från både privata och statliga sektorn, med olika intressen för att ta reda på om det fanns förutsättningar för ett nationellt samarbete inom området privatekonomisk folkbildning. Den 17 mars 2010 samlades cirka 35 representanter från finansbranschen, intresseorganisationer, myndigheter och departement. Vid mötet beslutades att bilda ett nätverk, för att samordna sina krafter och dra största möjliga nytta av resurserna. Det blev starten för Nationella nätverket för finansiell folkbildning (då Gilla din ekonomi).

Namnbyte 2021 – Nationella nätverket för finansiell folkbildning

Under 2021 bytte nätverket namn från Gilla din ekonomi till Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Det är ett steg i riktningen mot att förenkla kommunikationen om nätverkets syfte att öka den finansiella kunskapen nationellt. Gilla din ekonomi är det varumärke vi använder för gemensamma utbildningssatsningar. Vårt utbildningsmaterial har fortsatt Gilla din ekonomis grafiska profil.

Nätverksplan

Arbetet inom Nationella nätverket för finansiell folkbildning ska följa nätverksplanen, som är tänkt att underlätta för nätverkets medlemmar och programråd. Nätverksplanen ska också tydliggöra vad nätverket är och gör för både interna och externa parter. Planen reviderades och uppdaterades den 13 mars 2024.

Ta del av nätverksplanen här!