Kontakt

Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli finns på Finansinspektionen. Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Allmänna frågor? Mejla finanskunskap@fi.se.

Vanda Brandt

Kommunikatör

E-post: vanda.brandt@fi.se

Tel: 08-40898343

Niklas Uppenberg

Projektledare

E-post: niklas.uppenberg@fi.se

Tel: 08-40898298

Sofia Tyréus

Projektledare

E-post: sofia.tyreus@fi.se

Tel: 08-40898261