Pensionskunskap

Pensionskunskap är en utbildning om pensioner som hålls på högskolor för framtida personalvetare och ekonomer. Nationella nätverket för finansiell folkbildning tog tillsammans med nätverksmedlemmen Alecta initiativet till att införa Pensionskunskap på högskolor och universitet 2015.

Kontaktperson

Niklas Uppenberg

Projektledare

E-post: niklas.uppenberg@fi.se

Tel: 08-40898298

Kursen består av två heldagsseminarier med externa föreläsare. Pensionskunskap ingår i en längre högskolekurs och ska examineras. Högskolestudenterna som läser kursen kommer att ha kunskap om det svenska pensionssystemet, kunna informera om det och veta vad som krävs för att arbetsgivarens pensionshantering ska bli så rättssäker som möjligt.

Från nätverket medverkar och föreläser Alecta, AMF, Finansinspektionen, Svenskt Näringsliv, PTK, Min Pension, KPA Pension och Fora.