Till toppen

Hem / Nyheter / Tagg

Listar alla inlägg i "Föräldraguiden"

Tillbaka-pil

Tillbaka

Den 14 december 2020 kl. 15:12

Ny undersökning om hushållens finansiella förmåga

För att öka kunskaperna om hushållens finansiella förmåga och de svenska hushållens privatekonomi har Finansinspektionen låtit göra en hushållsundersökning.

Många hushåll uppger att de har en stark ekonomi, men andelen hushåll som saknar pengar vid månadens slut har ökat med 2 procentenheter sedan den förra undersökningen och ligger nu på 8 procent. Fortsatt är det ensamstående med barn som har en svårare ekonomisk situation jämfört med andra.

På de frågor som handlar om att planera på längre sikt och att hålla sig informerad om privatekonomiska frågor uppger de hushåll med lägst inkomst det lägsta intresset och är den grupp med lägst finansiell förmåga och räknefärdighet. I kombination med att många av de hushållen uppger att de har svårt att få pengarna att räcka till blir de extra ekonomiskt sårbara.

Läs undersökningen här!

2019 tog Finansinspektionen fram förebyggande information för föräldrar. Boken ”Ditt barn och dina pengar” är till för att på ett och samma ställe informera dig om hur dina val som förälder påverkar din privatekonomi. Läs mer på www.dittbarnochdinapengar.se

Taggat i:

Den 8 april 2019 kl. 10:06

Ny föräldraguide om privatekonomi – Ditt barn och dina pengar

I dag lanseras boken Ditt barn & dina pengar – en föräldraguide om privatekonomi. Boken har tagits fram av Finansinspektionen i samverkan med Centrala studiestödsnämnden (CSN), Fondbolagens förening, Försäkringskassan, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket, Kronofogden och Pensionsmyndigheten.

Genom en riktad insats mot blivande föräldrar har boken som syfte att förebygga framtida problem och öka kunskaperna inom de områden som blir särskilt viktiga i den förändrande livssituationen som det innebär att bli förälder. Föräldraguiden är till för att på ett och samma ställe informera om hur ens val kan påverka  privatekonomin.

Therése Wieselqvist Ekman, FI

Föräldraguiden riktar sig främst till förstagångsföräldrar och är indelad i tre kapitel: Gravid, Förälder och Familj. Boken kan spridas via mödravårdscentralen och kommunens Budget- och skuldrådgivare. Som komplement till boken finns en Powerpoint presentation som kan användas vid föräldrautbildning,  säger Therese Wieselqvist Ekman, senior projektledare, Finansinspektionen.

Föräldraguiden finns tillgänglig som pdf på www.dittbarnochdinapengar.se

I samband med lansering släpps också ett specialavsnitt om boken i podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Avsnittet Ditt barn och dina pengar finns på både Soundcloud och Podcaster.

Taggat i: