Ny undersökning om hushållens finansiella förmåga

För att öka kunskaperna om hushållens finansiella förmåga och de svenska hushållens privatekonomi har Finansinspektionen låtit göra en hushållsundersökning.

Många hushåll uppger att de har en stark ekonomi, men andelen hushåll som saknar pengar vid månadens slut har ökat med 2 procentenheter sedan den förra undersökningen och ligger nu på 8 procent. Fortsatt är det ensamstående med barn som har en svårare ekonomisk situation jämfört med andra.

På de frågor som handlar om att planera på längre sikt och att hålla sig informerad om privatekonomiska frågor uppger de hushåll med lägst inkomst det lägsta intresset och är den grupp med lägst finansiell förmåga och räknefärdighet. I kombination med att många av de hushållen uppger att de har svårt att få pengarna att räcka till blir de extra ekonomiskt sårbara.

Läs undersökningen här!

2019 tog Finansinspektionen fram förebyggande information för föräldrar. Boken ”Ditt barn och dina pengar” är till för att på ett och samma ställe informera dig om hur dina val som förälder påverkar din privatekonomi. Läs mer på www.dittbarnochdinapengar.se