Ny föräldraguide om privatekonomi – Ditt barn och dina pengar

I dag lanseras boken Ditt barn & dina pengar – en föräldraguide om privatekonomi. Boken har tagits fram av Finansinspektionen i samverkan med Centrala studiestödsnämnden (CSN), Fondbolagens förening, Försäkringskassan, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket, Kronofogden och Pensionsmyndigheten.

Genom en riktad insats mot blivande föräldrar har boken som syfte att förebygga framtida problem och öka kunskaperna inom de områden som blir särskilt viktiga i den förändrande livssituationen som det innebär att bli förälder. Föräldraguiden är till för att på ett och samma ställe informera om hur ens val kan påverka  privatekonomin.

Therése Wieselqvist Ekman, FI

Föräldraguiden riktar sig främst till förstagångsföräldrar och är indelad i tre kapitel: Gravid, Förälder och Familj. Boken kan spridas via mödravårdscentralen och kommunens Budget- och skuldrådgivare. Som komplement till boken finns en Powerpoint presentation som kan användas vid föräldrautbildning,  säger Therese Wieselqvist Ekman, senior projektledare, Finansinspektionen.

Föräldraguiden finns tillgänglig som pdf på www.dittbarnochdinapengar.se

I samband med lansering släpps också ett specialavsnitt om boken i podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Avsnittet Ditt barn och dina pengar finns på både Soundcloud och Podcaster.