Till toppen

Hem / Nyheter / Tagg

Listar alla inlägg i "Nätverksträff"

Tillbaka-pil

Tillbaka

Den 1 december 2022 kl. 11:19

Nätverksträff – Ny i Sverige

Den 29 november höll Nationella nätverket för finansiell folkbildning en nätverksträff med tema: Ny i Sverige. Träffen genomfördes fysiskt i Finansinspektionens lokaler. Moderator var Kristina Kamp, sammankallande i Nationella nätverket för finansiell folkbildnings programråd.

Träffen inleddes av nätverkets sammankallande Kristina Kamp som presenterade nätverksträffens tema ”Ny i Sverige”.

Först ut av talarna var Ellen Wolbe som arbetar som budget- och skuldrådgivare på SHIS-Bostäder. Ellen gav en inblick i det praktiska arbetet med att stötta nyanlända i sin vardagsekonomi. Vilka fallgropar möter dagens nyanlända i sin privatekonomi och hur kan de bli behjälpta av den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Att få nyanländas egna perspektiv på sin ekonomi är av största vikt för att samhället ska kunna möta de behov som finns samt förebygga skuldsättning. Se Ellens presentation här.

Därefter lyfte Eva Bernhardtson från Svenska Stenarna tips om hur budskap bättre kan nå fram och in till mottagarna. Räcker det att översätta? Eller vad behöver man tänka på för att göra information begriplig för utrikesfödda? Eva delade också med sig om sina erfarenheter av att prata pengar med sfi-elever och boken ”Dina pengar och din ekonomi”. Se Evas presentation här.

Sist ut av talarna var Mohamad Barhamji från Economyaat Communication. Mohamad delade med sig vikten av inkludering för att kunna förstå och ta medvetna beslut om sin egen ekonomi. Hur kan vi ge arabisktalande i Sverige kunskap och verktyg som möjliggör ökad förståelse för ekonomiska frågor inom ramen för det svenska systemet? Han berättade också om sina erfarenheter med att sprida kunskap om ekonomi till arabisktalande via hans ekonomiska plattform. Se Mohamads presentation här.

Nätverksträffen avslutades med ett panelsamtal lett av Sofia Tyréus från Finansinspektionen. I panelen deltog alla föreläsare.

Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli samordnar årligen nätverksträffar med olika privatekonomiska teman där alla medlemmar är välkomna att delta.

Taggat i:

Den 29 november 2021 kl. 11:51

Nätverksträff – vilken kunskap behöver konsumenter i dag?

Den 25 november höll Gilla din ekonomi en nätverksträff med tema: Privatekonomi – vilken kunskap behöver konsumenter i dag? Denna gång genomfördes träffen både fysiskt i Finansinspektionens lokaler och digitalt via verktyget Zoom. Moderator var Therése Wieselqvist Ekman, ansvarig för finansiell folkbildning på Finansinspektionen.

Träffen inleddes av Patrik Hernwall från Stockholms universitet som presenterade rapporten ”Barns förståelse av begreppet pengar”. Rapporten baseras på intervjuer med barn 8 till 9 år gamla i Sverige och Österrike och utgår från frågan ”Vad är pengar, i barnens värld?”. Se Patriks presentation här. Rapporten kan laddas ner här.

Vidare pratade Anna-Karin Baltzari Danfors från Konsumenternas Försäkringsbyrå om aktuella konsumentproblem inom område försäkring och vilka projekt byrån har på gång för att hjälpa konsumenter. Se Anna-Karins presentation här.

Därefter lyfte Fredrik Pettersson från Konsumenternas Bank-och finansbyrå aktuella konsumentproblem inom område bank och finans. Utifrån byråns erfarenheter beskrev Fredrik några av de kunskapsluckor konsumenter upplevs ha när det gäller lån, betalningar och sparande och de risker byrån ser. Se Fredriks presentation här.

Avslutningsvis informerade Yehad Moussaoui och Marie Holmberg från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om CSN:s lån som är knutna till studier och de rättigheter och skyldigheter man har som låntagare. De beskrev också myndighetens proaktiva arbete med att öka medvetenheten kring lån och återbetalningsregler. Se Yehads och Maries presentation här.

Taggat i:

Den 31 maj 2021 kl. 16:20

Nätverksträff – fokus på unga och skulder

Den 25 maj höll Gilla din ekonomi en nätverksträff med tema: unga och skulder. Även denna gång genomfördes träffen digitalt via verktyget Zoom. Moderator var Ylva Yngveson, sammankallande i Gilla din ekonomis programråd.

Träffen inleddes av Therése Wieselqvist Ekman från Finansinspektionen som presenterade delar av FI:s hushållsundersökning för 2020. Se Thereses presentation här. Läs hushållsundersökningen här.

Vidare pratade Michael Andersson från Finansinspektionen om en analys som FI tagit fram om vilka låntagare som får betalningsproblem. Michael pratade också om en annan analys gjord tillsammans med Kronofogden visar att unga personer är underrepresenterade bland de som söker hjälp av budget- och skuldrådgivare. Se Michaels presentation här.

Sen pratade Sebastian Bernhardsson från Kronofogden om en av deras undersökningar om unga och skuldsanering. Kronofogden frågade unga vuxna om deras situation och presenterade svar om målgruppens kunskaper, beteende och orsaker till skuldsättning. Se Sebastians presentation här.

Därefter pratade Rebecka Svensson, BUS-föreningen Karlshamn om unga vuxnas skuldproblematik utifrån ett budget- och skuldrådgivares perspektiv. Vilka förutsättningar kan identifieras i mötena? Vad behövs för att kunna ta sig vidare? Och vad görs idag för att arbeta förebyggande? Se Rebeckas presentation här.

Avslutningsvis hölls ett panelsamtal lett av Therése Wieselqvist Ekman från Finansinspektionen. I panelsamtalet deltog samtliga föreläsare. Frågor som belystes under panelsamtalet var bland annat vad det kan bero på att skuld hos Kronofogden är mindre vanligt hos unga, hur vi kan nå de unga som inte är intresserade av skolan och vad vi kan göra för dem som gör val med negativa konsekvenser för ekonomin.

Övre raden från vänster Rebecka Svensson, Therése Wieselqvist Ekman. Nedre raden från vänster: Michael Andersson, Sebastian Bernhardsson.
Taggat i:

Den 8 maj 2019 kl. 10:01

Nätverksträff om hållbarhet, miljö och privatekonomi

En hållbar finansmarknad för konsumenter, fondsparande med låg koldioxidexponering och hållbarhet, miljö och försäkring. Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 7 maj.

En hållbar finansmarknad för konsumenter
Johanna Sundberg, Finansinspektionen
Läs mer om FI:s arbete med hållbarhet här.

Fondsparande med låg koldioxidexponering
Bidita Chakraborty, Morningstar
Se presentationen som pdf här.

Omvärldsbevakning, hållbarhet och försäkring
Staffan Moberg, Svensk försäkring
Se presentationen som pdf här.

Ylva Yngveson, sammankallande GDE programråd, modererade träffen som gästades av ett trettiotal representanter från olika myndigheter, företag och organisationer.

Taggat i:

Den 19 september 2018 kl. 16:05

Nätverksträff om försäkringar och privatekonomi

En digitaliserad försäkringsbransch, rättigheter vid ohälsa och bedrägerier på internet. Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 18 september.

Hur påverkas privatekonomin av ohälsa. När gäller försäkringarna?
Yvonne Lindell, Finansinspektionen
Läs presentationen här.

Den svenska insurtechmarknaden
Gunnar Loxdal, Sak & Liv
Om hur framsteg inom tekniken och uppvaktning av målgruppen millennials gör att många nya bolag snabbt startas och växer.

Bedrägerier kopplade till internet
Lotta Mauritzson, Nationellt bedrägericenter, Polisen
Skydda mig mot bedrägerierwww.polisen.se
Tänk säkert – skydda din viktigaste information!: Informationskampanj med start 1 oktober: www.dinsakerhet.se
Utsatt för ett bedrägeri: www.polisen.se
Brottsofferinformationwww.brottsoffermyndigheten.se

Taggat i:

Den 11 maj 2018 kl. 11:02

Nätverksträff om privatekonomisk trygghet

Vad skapar privatekonomisk otrygghet och hur ökar vi istället konsumenters trygghet.  Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 8 maj.

Hushållens ekonomiska situation och räknefärdighet
Therése W. Ekman, Finansinspektionen
Läs undersökningen här.

Ekonomisk (o)trygghet
Davor Vuleta, Lunds Universitet
Läs studien som gjorts på uppdrag av Kronofogden här.

Hur mår din ekonomi? Att arbeta med ekonomisk hälsa.
Maria Lindstedt, Konsumentverket
Läs mer om projektet  på kontaktpunkt.se

Träffen avslutades med ett panelsamtal kring vikten av att arbeta med frågorna och ibland tillsammans. Ylva Yngveson, sammankallande programråd, modererade träffen där ett fyrtiotal representanter från myndigheter och företag deltog.

Taggat i: