Nätverksträff – vilken kunskap behöver konsumenter i dag?

Den 25 november höll Gilla din ekonomi en nätverksträff med tema: Privatekonomi – vilken kunskap behöver konsumenter i dag? Denna gång genomfördes träffen både fysiskt i Finansinspektionens lokaler och digitalt via verktyget Zoom. Moderator var Therése Wieselqvist Ekman, ansvarig för finansiell folkbildning på Finansinspektionen.

Träffen inleddes av Patrik Hernwall från Stockholms universitet som presenterade rapporten ”Barns förståelse av begreppet pengar”. Rapporten baseras på intervjuer med barn 8 till 9 år gamla i Sverige och Österrike och utgår från frågan ”Vad är pengar, i barnens värld?”. Se Patriks presentation här. Rapporten kan laddas ner här.

Vidare pratade Anna-Karin Baltzari Danfors från Konsumenternas Försäkringsbyrå om aktuella konsumentproblem inom område försäkring och vilka projekt byrån har på gång för att hjälpa konsumenter. Se Anna-Karins presentation här.

Därefter lyfte Fredrik Pettersson från Konsumenternas Bank-och finansbyrå aktuella konsumentproblem inom område bank och finans. Utifrån byråns erfarenheter beskrev Fredrik några av de kunskapsluckor konsumenter upplevs ha när det gäller lån, betalningar och sparande och de risker byrån ser. Se Fredriks presentation här.

Avslutningsvis informerade Yehad Moussaoui och Marie Holmberg från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om CSN:s lån som är knutna till studier och de rättigheter och skyldigheter man har som låntagare. De beskrev också myndighetens proaktiva arbete med att öka medvetenheten kring lån och återbetalningsregler. Se Yehads och Maries presentation här.