Nätverksträff - Bedrägerier

Den 23 maj höll Nationella nätverket för finansiell folkbildning en nätverksträff med tema "bedrägerier". Träffen genomfördes både fysiskt i Finansinspektionens lokaler och digitalt via Zoom.

Träffen inleddes av Lars Malmström, avdelningschef för konsumentavdelningen på Finansinspektionen som hälsade välkomna och berättade om FI:s arbete med att motverka bedrägerier.

Först ut av talarna var Stefan Lundberg från Polisen. Stefan presenterade statistik kring hur det ser ut med bedrägerier i dag och berättade också om Polisens brottsförebyggande arbete och hur det utförs i praktiken.

Därefter lyfte Björn Appelgren från Internetstiftelsen tips om hur man kan skydda sig mot de vanligaste bluffarna. Björn berättade också om Internetstiftelsens arbete med säkerhet på nätet.

Sist ut av talarna var Peter Göransson från Svenska Bankföreningen. Peter berättade hur bankerna arbetar för att motverka denna typ av brottslighet, där information är en viktig pusselbit.

Nätverksträffen avslutades med ett panelsamtal lett av Kristina Kamp, sammankallande i nätverkets programråd. I panelen deltog alla talare.

Nationella nätverket för finansiell folkbildning samordnar årligen nätverksträffar med olika privatekonomiska teman där alla medlemmar är välkomna att delta.