Nätverksträff – fokus på unga och skulder

Den 25 maj höll Gilla din ekonomi en nätverksträff med tema: unga och skulder. Även denna gång genomfördes träffen digitalt via verktyget Zoom. Moderator var Ylva Yngveson, sammankallande i Gilla din ekonomis programråd.

Träffen inleddes av Therése Wieselqvist Ekman från Finansinspektionen som presenterade delar av FI:s hushållsundersökning för 2020. Se Thereses presentation här. Läs hushållsundersökningen här.

Vidare pratade Michael Andersson från Finansinspektionen om en analys som FI tagit fram om vilka låntagare som får betalningsproblem. Michael pratade också om en annan analys gjord tillsammans med Kronofogden visar att unga personer är underrepresenterade bland de som söker hjälp av budget- och skuldrådgivare. Se Michaels presentation här.

Sen pratade Sebastian Bernhardsson från Kronofogden om en av deras undersökningar om unga och skuldsanering. Kronofogden frågade unga vuxna om deras situation och presenterade svar om målgruppens kunskaper, beteende och orsaker till skuldsättning. Se Sebastians presentation här.

Därefter pratade Rebecka Svensson, BUS-föreningen Karlshamn om unga vuxnas skuldproblematik utifrån ett budget- och skuldrådgivares perspektiv. Vilka förutsättningar kan identifieras i mötena? Vad behövs för att kunna ta sig vidare? Och vad görs idag för att arbeta förebyggande? Se Rebeckas presentation här.

Avslutningsvis hölls ett panelsamtal lett av Therése Wieselqvist Ekman från Finansinspektionen. I panelsamtalet deltog samtliga föreläsare. Frågor som belystes under panelsamtalet var bland annat vad det kan bero på att skuld hos Kronofogden är mindre vanligt hos unga, hur vi kan nå de unga som inte är intresserade av skolan och vad vi kan göra för dem som gör val med negativa konsekvenser för ekonomin.

Övre raden från vänster Rebecka Svensson, Therése Wieselqvist Ekman. Nedre raden från vänster: Michael Andersson, Sebastian Bernhardsson.