Nätverksträff – Ny i Sverige

Den 29 november höll Nationella nätverket för finansiell folkbildning en nätverksträff med tema: Ny i Sverige. Träffen genomfördes fysiskt i Finansinspektionens lokaler. Moderator var Kristina Kamp, sammankallande i Nationella nätverket för finansiell folkbildnings programråd.

Träffen inleddes av nätverkets sammankallande Kristina Kamp som presenterade nätverksträffens tema ”Ny i Sverige”.

Först ut av talarna var Ellen Wolbe som arbetar som budget- och skuldrådgivare på SHIS-Bostäder. Ellen gav en inblick i det praktiska arbetet med att stötta nyanlända i sin vardagsekonomi. Vilka fallgropar möter dagens nyanlända i sin privatekonomi och hur kan de bli behjälpta av den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Att få nyanländas egna perspektiv på sin ekonomi är av största vikt för att samhället ska kunna möta de behov som finns samt förebygga skuldsättning. Se Ellens presentation här.

Därefter lyfte Eva Bernhardtson från Svenska Stenarna tips om hur budskap bättre kan nå fram och in till mottagarna. Räcker det att översätta? Eller vad behöver man tänka på för att göra information begriplig för utrikesfödda? Eva delade också med sig om sina erfarenheter av att prata pengar med sfi-elever och boken ”Dina pengar och din ekonomi”. Se Evas presentation här.

Sist ut av talarna var Mohamad Barhamji från Economyaat Communication. Mohamad delade med sig vikten av inkludering för att kunna förstå och ta medvetna beslut om sin egen ekonomi. Hur kan vi ge arabisktalande i Sverige kunskap och verktyg som möjliggör ökad förståelse för ekonomiska frågor inom ramen för det svenska systemet? Han berättade också om sina erfarenheter med att sprida kunskap om ekonomi till arabisktalande via hans ekonomiska plattform. Se Mohamads presentation här.

Nätverksträffen avslutades med ett panelsamtal lett av Sofia Tyréus från Finansinspektionen. I panelen deltog alla föreläsare.

Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli samordnar årligen nätverksträffar med olika privatekonomiska teman där alla medlemmar är välkomna att delta.