Året som gått 2022

Ännu ett spännande och händelserikt år har passerat med flera utbildningar, både fysiska och digitala. Under året har vi även hunnit med att arrangera två nätverksträffar för våra medlemmar med intressanta föreläsningar och diskussioner.

I och med pandemin har den digitala utvecklingen gått snabbt framåt. Det fysiska mötet vid utbildningar ger utrymme för givande samtal och diskussioner och det vill vi självklart fortsätta med nu när det är möjligt. Men det digitala mötet har öppnat upp möjligheter för nätverket att hålla utbildningar för fler och också nationellt över hela Sverige vilket vi ser som väldigt positivt. Nästa år kommer det därför att bli en mix av både fysiska och digitala utbildningar. Viktigast för oss är att utbildningarna håller hög kvalité och att så många som möjligt ska kunna delta och får ta del av kunskapen.

Ditt barn och dina pengar – digital utbildning

I februari lanserade vi, tillsammans med FI, en digital och kostnadsfri e-utbildning i privatekonomi riktad till föräldrar och blivande föräldrar. Utbildningen är baserad på boken ”Ditt barn och dina pengar” och är uppdelad i tre huvuddelar: Vänta barn, Förälder och Familj.

E-utbildningen är framtagen för att alla ska få tillgång till informationen på ett mer strukturerat sätt än genom att läsa pdf:en. Boken kan fortfarande beställas i fysisk form av dem som möter blivande föräldrar i sitt arbete.

Therése W. Ekman, FI

Varför gör FI en utbildningsinsats för föräldrar?

Vi ser i våra hushållsundersökningar att ensamstående föräldrar är en grupp som kan ha svårt att få ihop ekonomin. Även sammanboende får en förändrad ekonomi när familjen växer. Inkomsterna kan minska med föräldrapenning och vård av barn samtidigt som familjens kostnader ökar. Genom planering kan risken för framtida ekonomiska svårigheter minska. Vid alla större livsförändringar är det bra att göra en ekonomisk plan, säger Therése Wieselqvist Ekman, projektledare för Ditt barn och dina pengar.

Läs mer och gå utbildningen på dittbarnochdinapengar.se

Lanseringen av Svinnrik

I samband med Money Week i mars lanserade Finansinspektionen, tillsammans med Livsmedelsverket initiativet Svinnrik – ett läromaterial för hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet. Syftet med kampanjen är att genom olika initiativ främja ungas finansiella kunskaper och förmåga, genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat. 

Läromaterialet består av övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen. Utbildningsmaterialet är gratis och fritt från reklam.

Läs mer och ta del av materialet här: gilladinekonomi.se/utbildningar/svinnrik

Kurser och utbildningsinsatser under året

Under 2022 har vi träffat många olika målgrupper – främst digitalt:

  • Seniorer från några av Sveriges största seniorförbund.
  • Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS).
  • Blivande ekonomer och personalvetare på Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet.
  • Svenska kyrkan, Budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar människor i ekonomisk utsatthet.
  • Studenter vid diakonprogrammet.
  • Hem- och konsumentkunskapslärare.
  • Målgruppen ny i Sverige där vi utbildat samhällskommunikatörer, socialsekreterare, flyktinghandläggare, SFI-lärare och andra som möter nyanlända i sitt arbete.

Vi har arrangerat totalt 24 utbildningar/seminarium och över 2000 personer har under året utbildats och kan nu hjälpa till att sprida sina kunskaper om privatekonomi vidare.

Vill du läsa mer om våra kurser? Besök fliken utbildningar.

Ny i Sverige

Under året har nätverket utbildat en ny målgrupp nationellt i samverkan med Länsstyrelserna. Genom den digitala utbildningen ”Ny i Sverige” har vi träffat samhällskommunikatörer, SFI-lärare, flyktinghandläggare, socialsekreterare och andra som möter nyanlända i sitt arbete. Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat skulder, pension, finansiell förmåga, lån, försäkringar och bankfrågor. Ämnen som är viktiga för nyanlända att ha koll på när man kommer till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett annat ekonomiskt system.  I år har deltagarna haft möjlighet att delta i privatekonomi del 1 och del 2. Nästa år planeras en del 3 tillsammans med bland annat Konsumentverket.

Nytt samarbete Svenska Kyrkan för att utbilda diakonstudenter

Under 2022 har vi inlett ett nytt samarbete med Svenska kyrkan där vi genom vår utbildning Trygga din ekonomiska framtid utbildat studenter vid diakonprogrammet. Studenterna kommer i sin framtida arbetsroll dagligen att möta människor i ekonomiskt utsatta situationer och kan sprida kunskapen vidare till dessa.

Fördjupningskurser för Trygga din ekonomiska framtid och Tryggare ekonomi på äldre dar

I över ett decennium har vi utbildat olika personer i privatekonomi som via sitt yrke, förening eller liknande möter andra människor och sprider kunskaperna vidare. Utbildningarna har sett snarlika ut genom åren även om innehållet har skiftat något. Under 2019 komprimerades utbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid” för första gången till två fysiska halvdagar, det här blev startskottet för en förändringsresa. När pandemin slog till 2020 växlade vi om till ett digitalt format och nästa år gör vi ytterligare en förändring. Vi inför en fördjupande del av båda utbildningar som alla tidigare deltagare är välkomna på. Fördjupningen har som syfte att uppdatera, engagera, inspirera och framför allt komplettera med kunskap. Innehållet är målgruppsanpassat och skiljer sig därför åt, men en del av det nya innehållet är jämställt sparande och hushållsekonomi, internetsäkerhet, att investera (ett komplement till passen om sparande) och skuldsanering. Det blir även fördjupning inom befintliga områden som vardagsjuridik, bankfrågor, försäkring och investeringsbedrägerier. Vi har även som ambition att hållbarhet i större utsträckning ska genomsyra flera pass. Det nya viktiga innehållet och att erbjuda en fördjupning är något vi på kansliet, tillsammans med föreläsarna, ser mycket fram emot.

Två nätverksträffar under året

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med inspirerande föreläsare på tema: ”Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi?” och ”Ny i Sverige”.

Läs mer om träffen ”Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi?” här och se föreläsarnas presentationer.
Läs mer om träffen ”Ny i Sverige” här och se föreläsarnas presentationer.

Digitalt seminarium om bedrägerier för äldre

Under World Investor Week anordnade FI ett digitalt seminarium för att stärka äldres kunskaper om bedrägerier. Syftet med seminariet var att äldre ska få kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av, vilka varningssignaler som finns och vad man gör om man har råkat ut för en bedragare. På seminariet deltog FI, Polisen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Uppdatering av gilladinekonomi.se – fokus mot konsumenter

I början av nästa år lanseras en ny uppdaterad version av gilladinekonomi.se. Den nya webben kommer i första hand att rikta sig mot konsumenter. Den nuvarande webbplatsen riktar sig främst mot nätverket och de personer som gått våra kurser.

Tanken med den nya webbplatsen är att lyfta allt vårt material om privatekonomi som är gratis och öppet för alla så att det blir lätt för konsumenter att hitta. Webbplatsen kommer vara uppdelad i flikar med olika ämneskategorier för de som vill lära sig mer om till exempel spara, investera och låna, familjejuridik, pension med mera.

Våra utbildningar framöver

I och med pandemin har den digitala utvecklingen gått snabbt framåt. Det fysiska mötet vid utbildningar ger utrymme för givande samtal och diskussioner och det vill vi självklart fortsätta med nu när det är möjligt. Men det digitala mötet har öppnat upp möjligheter för nätverket att hålla utbildningar för fler och också nationellt över hela Sverige vilket vi ser som väldigt positivt. Nästa år kommer det därför att bli en mix av både fysiska och digitala utbildningar. Viktigast för oss är att utbildningarna håller hög kvalitét och att så många som möjligt ska kunna delta och får ta del av kunskapen.

Vår utbildning Pensionskunskap kommer i första hand att hållas fysiskt på ett flertal högskolor/universitet runt om i landet medan våra utbildningar ”Trygga din ekonomiska framtid” och ”Tryggare ekonomi på äldre dar” främst hålls digitalt. 

Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel diakoner inom Svenska Kyrkan, Budget- och skuldrådgivare, personer som möter nyanlända i sitt arbete och andra organisationer som stöttar ekonomiskt utsatta. Se vad som är på gång framöver i kalendern.

Tack för i år!

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!
önskar kansli & programråd