Till toppen

Hem / Händelser

Händelser

11 maj 2021

Målgrupp: Medlemmar, anställda och förtroendevalda TCO Umeå
Plats: Digital kurs

09 sep 2021

Målgrupp: Svenska kyrkans medarbetare
Plats: Digital kurs

23 sep 2021

Målgrupp: Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Plats: Digital kurs

04 okt - 10 okt 2021

Global temavecka för ökade kunskaper om sparande och investeringar.

02 dec 2021

Målgrupp: Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Plats: Digital kurs