Händelser

Här hittar du våra planerade utbildningar i privatekonomi.

Trygga din ekonomiska framtid – Fortsättningskurs

Målgrupp: Budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Grundkurs

Målgrupp: Svenska Kyrkans utbildningsinstitut
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Grundkurs

Målgrupp: Svenska Kyrkans utbildningsinstitut
Plats: Digital kurs