Händelser

Här hittar du våra planerade utbildningar i privatekonomi.

Målgrupp: TCO:s förtroendevalda i regionerna och anställda av medlemsförbund
Plats: Helsingborg

Målgrupp: Blivande ekonomer och personalvetare
Plats: Högskolan i Skövde

Gilla Din Ekonomi fyller 10 år

Målgrupp: Styrelsen i Personalvetarstuderandes Riksförbund.
Plats: Digital kurs

Global temavecka för ökade kunskaper om sparande och investeringar.

Målgrupp: Blivande ekonomer och personalvetare på Högskolan Dalarna
Plats: Digital kurs