Händelser

Här hittar du våra planerade utbildningar i privatekonomi.

Målgrupp: Blivande ekonomer och personalvetare
Plats: Högskolan i Skövde

Målgrupp: Samhälls- och hälsokommunikatörer
Plats: Digital kurs

Målgrupp: Diakonstudenter – Svenska kyrkans utbildningsinstitut Lund och Uppsala
Plats: Digital kurs

Målgrupp: Samhälls- och hälsokommunikatörer
Plats: Digital kurs

Money Week är en årlig temavecka då utbildning i privatekonomi för barn och unga uppmärksammas.

Målgrupp: Flyktinghandläggare och socialsekreterare
Plats: Digital kurs

Målgrupp: Blivande ekonomer och personalvetare
Plats: Linnéuniversitetet i Kalmar

Målgrupp: Flyktinghandläggare och socialsekreterare
Plats: Digital kurs

Målgrupp: Blivande ekonomer och personalvetare
Plats: Högskolan i Kristianstad

Inspirationskväll om pension och sparande

Målgrupp: För ensamstående inom projektet ”barn till ensamma mammor”
Plats: Fryshuset

Trygga din ekonomiska framtid – Fortsättningskurs

Målgrupp: Budget- och skuldrådgivare
Plats: Digital kurs

Tryggare ekonomi på äldre dar – Grundkurs

Målgrupp: Seniorer inom PRO, RPG, SKPS och SPF seniorerna
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Grundkurs

Målgrupp: Svenska Kyrkans medarbetare
Plats: Digital kurs

Inspirationskväll om sparande och pension

Målgrupp: För ensamstående inom Fryshusets projektet ”Barn till ensamma mammor”
Plats: Hybrid

Komprimerad version av Tryggare ekonomi på äldre dar

Målgrupp: Seniorer inom PRO, RPG, SKPS och SPF seniorerna
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Grundkurs

Målgrupp: Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Grundkurs

Målgrupp: Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Fortsättningskurs

Målgrupp: Svenska Kyrkans medarbetare
Plats: Digital kurs

Ny i Sverige – Del 1

Målgrupp: Yrkesverksamma som möter asylsökande
Plats: Digital kurs

Ny i Sverige – Del 2

Målgrupp: Yrkesverksamma som möter asylsökande
Plats: Digital kurs

Tryggare ekonomi på äldre dar – Fortsättningskurs

Målgrupp: Seniorer inom PRO, RPG, SKPS och SPF seniorerna
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Fortsättningskurs

Målgrupp: Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Plats: Digital kurs

Trygga din ekonomiska framtid – Fortsättningskurs

Målgrupp: Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Plats: Digital kurs

Pensionskunskap

Målgrupp: Blivande ekonomer och personalvetare
Plats: Högskolan Dalarna

Trygga din ekonomiska framtid – Grundkurs

Målgrupp: Föreningen FVO och andra hjälporganisationer
Plats: Digital kurs