Kurs för dig som möter nyanlända i ditt arbete

Privatekonomi del 3 är en utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer samt socialsekreterare och flyktinghandläggare.

Kontaktperson

Therése W. Ekman

Rådgivare

E-post: therese.w.ekman@fi.se

Tel: 08-40898186

 Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat bedrägerier, internetsäkerhet och konsumenträtt. Ämnen som är viktiga för nyanlända att ha koll på när man kommer till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett annat ekonomiskt system. Man behöver inte ha deltagit på privatekonomi del 1 och 2 för att delta på del 3. Privatekonomi del 1 och 2 är avslutad och innehöll bland annat skulder, pension, finansiell förmåga, lån, försäkringar och bankfrågor.

Material från utbildningen ”Privatekonomi del 3”

Privatekonomi del 3 – för samhälls- och hälsokommunikatörer

Material från utbildningen ”Privatekonomi del 1 och 2”

Privatekonomi del 1 – för samhällskommunikatörer, flyktinghandläggare och socialsekreterare
Privatekonomi del 2 – för samhällskommunikatörer, flyktinghandläggare och socialsekreterare
Privatekonomi del 1 – för SFI-lärare
Extramaterial om privatekonomi