Kurs för dig som möter nyanlända i ditt arbete

Ny i Sverige är en utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer, socialsekreterare och flyktinghandläggare samt personer som möter asylsökande i sitt arbete.  Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat pension, internetsäkerhet och konsumenträtt. Ämnen som är viktiga för nyanlända att ha koll på när man kommer till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett annat ekonomiskt system.

Kontaktperson

Niklas Uppenberg

Projektledare

E-post: niklas.uppenberg@fi.se

Tel: 08-40898298

Material från utbildningen ”Ny i Sverige” — 7-8 november 2023

Del 1: För personer som jobbar med asylsökande och de som har kommit till
Sverige enligt massflyktdirektivet.

Del 2: För personer som jobbar med asylsökande och de som har kommit till
Sverige enligt massflyktdirektivet.