Höstens utbildningar

Nu startar en ny termin fylld av Gilla din ekonomis utbildningar i privatekonomi. Vi träffar bland annat Svenska kyrkan, budget- och skuldrådgivare, seniorer från några av Sveriges största seniorförbund, samhälls- och hälsokommunikatörer, Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS) och flera hjälporganisationer som möter personer i ekonomisk utsatthet.

Med kursen Trygga din ekonomiska framtid kommer vi i höst fortsatt att utbilda anställda inom Svenska kyrkan som i sin arbetsroll dagligen möter människor i ekonomiskt utsatta situationer. Än så länge har vi två bokade utbildningstillfällen som kommer att hållas digitalt. Vi har även två inbokade utbildningstillfällen (grund- och fortsättningskurs) för Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS) och ett inbokat utbildningstillfälle för budget- och skuldrådgivare.

Samarbetet med fyra av Sveriges största seniorförbund fortsätter i höst. Vi har två inbokade utbildningstillfällen för kursen Tryggare ekonomi på äldre dar där vi utbildar deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna.

Även i år fortsätter nätverket sitt samarbete med länsstyrelserna och Finansinspektionen och utbildar samhälls- och hälsokommunikatörer från hela landet. Samhälls- och hälsokommunikatörerna möter nyanlända och lär ut information och för dialog om det svenska samhället på de nyanländas modersmål.

Se vad som är på gång i kalendern!