Till toppen

Hem / Utbildningar / Ny i Sverige

Ny i Sverige

SFI-Ekonomi

SFI-Ekonomi är Finansinspektionens lektionsmaterial om privatekonomi för undervisning i svenska för invandrare (SFI). Materialet är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för svenskundervisning.

Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. Som hjälpmedel till undervisningen finns både handbok, tester, lärar- och elevmaterial samt filmer för respektive kapitel. Texten till handboken är skriven av nätverksmedlemmen Eva Bernhardtson, Svenska stenarna.

Besök www.sfiekonomi.se där kan du se filmerna och ladda ner handboken samt lärar- och elevmaterial. Du som är sfi-lärare eller har liknande undervisning kan beställa en tryckt version av handboken kostnadsfritt.

Öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda
Som en fortsättning på materialet ”SFI ekonomi” finns även “En enkel kurs i finans“, en öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda.

Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på. Kursen tar till exempel upp ämnen som bostadslån, pensionssparande och andra frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet i Sverige. Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi.

Besök www.finanskurs.se för att läsa mer och gå kursen.

Kontaktperson

Medarbetarbild
Therése W. Ekman
Rådgivare
Tel: 08-40898186