Till toppen

Hem / Utbildningar / Ny i Sverige

Ny i Sverige

SFI-Ekonomi

SFI-Ekonomi är Finansinspektionens lektionsmaterial om privatekonomi för undervisning i svenska för invandrare (SFI). Materialet är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för svenskundervisning.

Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. Som hjälpmedel till undervisningen finns både handbok, tester, lärar- och elevmaterial samt filmer för respektive kapitel. Texten till handboken är skriven av nätverksmedlemmen Eva Bernhardtson, Svenska stenarna.

Besök www.sfiekonomi.se där kan du se filmerna och ladda ner handboken samt lärar- och elevmaterial. Du som är sfi-lärare eller har liknande undervisning kan beställa en tryckt version av handboken kostnadsfritt.

Kontaktperson

Medarbetarbild
Therése W. Ekman
Senior projektledare
Tel: 08-40898186