Nätverksträff om jämställdhet och privatekonomi

Ungas ekonomiska självförtroende, ekonomiska val och jämställdhet i praktiken och rapporten “Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad”. Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 12 november.

Anna-Carin Widmark och Caroline Högstedt, Konsumentverket
Om Konsumentverkets rapport “Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad”.
Läs presentationen här.
Läs rapporten här.

Tove Zander, Swedbank
Om ungas ekonomiska självförtroende.
Läs presentationen här.

Emma Persson, Länsförsäkringar
Om Länsförsäkringars nya undersökning om ekonomiska val och jämställdhet i praktiken.

I slutet av nätverksträffen hölls ett panelsamtal på temat med alla föreläsare samt Fredrik Hård af Segerstad från Fondbolagens förening.

Nätverksträff om hållbarhet, miljö och privatekonomi

En hållbar finansmarknad för konsumenter, fondsparande med låg koldioxidexponering och hållbarhet, miljö och försäkring. Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 7 maj.

En hållbar finansmarknad för konsumenter
Johanna Sundberg, Finansinspektionen
Läs mer om FI:s arbete med hållbarhet här.

Fondsparande med låg koldioxidexponering
Bidita Chakraborty, Morningstar
Se presentationen som pdf här.

Omvärldsbevakning, hållbarhet och försäkring
Staffan Moberg, Svensk försäkring
Se presentationen som pdf här.

Ylva Yngveson, sammankallande GDE programråd, modererade träffen som gästades av ett trettiotal representanter från olika myndigheter, företag och organisationer.

 

Nätverksträff om försäkringar och privatekonomi

En digitaliserad försäkringsbransch, rättigheter vid ohälsa och bedrägerier på internet. Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 18 september.

Hur påverkas privatekonomin av ohälsa. När gäller försäkringarna?
Yvonne Lindell, Finansinspektionen
Läs presentationen här.

Den svenska insurtechmarknaden
Gunnar Loxdal, Sak & Liv
Om hur framsteg inom tekniken och uppvaktning av målgruppen millennials gör att många nya bolag snabbt startas och växer.

Bedrägerier kopplade till internet
Lotta Mauritzson, Nationellt bedrägericenter, Polisen
Skydda mig mot bedrägerier: www.polisen.se
Tänk säkert – skydda din viktigaste information!
Informationskampanj med start 1 oktober: www.dinsakerhet.se
Utsatt för ett bedrägeri: www.polisen.se
Brottsofferinformationwww.brottsoffermyndigheten.se

Nätverksträff om privatekonomisk trygghet

Vad skapar privatekonomisk otrygghet och hur ökar vi istället konsumenters trygghet.  Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 8 maj.

Hushållens ekonomiska situation och räknefärdighet
Therése W. Ekman, Finansinspektionen
Läs undersökningen här.

Ekonomisk (o)trygghet
Davor Vuleta, Lunds Universitet
Läs studien som gjorts på uppdrag av Kronofogden här.

Hur mår din ekonomi? Att arbeta med ekonomisk hälsa.
Maria Lindstedt, Konsumentverket
Läs mer om projektet  på kontaktpunkt.se

Träffen avslutades med ett panelsamtal kring vikten av att arbeta med frågorna och ibland tillsammans. Ylva Yngveson, sammankallande programråd, modererade träffen där ett fyrtiotal representanter från myndigheter och företag deltog.

Nätverksträff om digitalisering och privatekonomi

Hur kommer digitaliseringen att påverka privatekonomin, imorgon och i framtiden? Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 12 december.

Innovationer på finansmarknaden
Stig Johansson Fintech ansvarig på Finansinspektionen.
Se presentationen som pdf här.

Artificiell Intelligens – effekter på konsumtion och marknadsföring
Joakim Thulin, Head of Strategic Insight, Berghs School of Communications
Se presentationen som pdf här.

Barn och digital ekonomi
Inga-Lill Söderberg, KTH & Patrik Hernwall, SU
Läs mer om forskningsprojektet  på barnochekonomi.blogs.dsv.su.se

Den framtida privatekonomin – med fokus på AI
Tuva Palm, CTO och CPO, Nordnet
Se presentationen som pdf här.

Ylva Yngveson, sammankallande GDE programråd, modererade träffen som gästades av ett sextiotal representanter från olika myndigheter, företag och organisationer.

Nätverksträff om att prata pengar med små barn

Går det verkligen att prata ekonomi, pengar och matematik med små barn? Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 1 juni.

 Myntkabinettets pedagogiska spel Pengalabbet kommer göras om till en app, tillsammans med Finansinspektionen. Spelet är riktat till barn i årskurs 4-6 och släpps under hösten 2017 berättade Therése W. Ekman.

Barns nyfikenhet och upptäckarglädje gör det lättare att på ett pedagogiskt sätt väva in ekonomisk undervisning i vardagliga situationer. Enligt den förstudie som presenterades av Eva Ärlemalm-Hagsér, docent i pedagogik inriktning förskola på Mälardalens Högskola. Hela förstudien hittas här->

Om hur barns matematiska förståelse utvecklas steg för steg och kan förstå matematiska principer utan att kunna räkna, berättade Lars Rönnbäck, forskare inom matematikens grunder och informationslära.

Avslutningsvis lyftes frågan om mängden privatekonomisk undervisning på grund- och gymnasieskola. Pasel Assalum, utbildningsdepartementet,  belyste vikten av ämnesöverskridande undervisning då privatekonomi ingår i flera ämnen enligt läroplanen.

Inspirerande nätverksträff

Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 11 november gästades av representanter från olika myndigheter, företag och organisationer. Under träffens första hälft låg fokus lärarstudenters på utbildning och utbudet i privatekonomisk utbildning på lärarutbildningen.

Ylva Yngveson, sammankallande GDE programråd, inledde träffen med att presentera sin studie Privatekonomi för lärare i samhällskunskap – finns det? En studie av utbildning i privatekonomi för lärarstudenter. Niclas Modig, Karlstad Universitet, presenterade pågående forskningsstudie Ekonomi på lärarutbildningen och ekonomi i samhällsundervisningen, ett problematiskt glapp?

Träffens andra hälft inleddes av Eva Bernhardtson, Svenska stenarna, med fokus på utmaningar för att hantera sin privatekonomi i en ny kultur med ett nytt språk och andra ekonomiska rutiner. Eva är författare till Dina pengar och din ekonomi, en handbok om privatekonomi på enkel svenska som har producerats för SFI-undervisning.

Träffen avslutades med Ulrica Winberg-Jonsson, från Kronofogdens förebyggande verksamhet som diskuterade nya och nyanlända svenskars privatekonomiska hinder i det svenska systemet.

10 april – Nätverksmöte för Gilla Din Ekonomi

Årets första nätverksträff för Gilla Din Ekonomi hölls hos Finansinspektionen den 10 april.  Anna Kinberg Batra bjöds in för att prata om hur hon ser på det ekonomiska läget i Sverige och vilka utmaningar som väntar. Anna berättade om inriktning regeringen har för sin politik och hur lagstiftarna arbetar för att minska snabblånsskulderna. Anna avslutade med att hylla Gilla Din Ekonomi för den satsning som bedrivs och uppmuntrade till fortsatt arbete.

Johan Hansing, chefekonom på Bankföreningen, bjöds också in för att tala om hur Bankföreningen ser på amortering och vikten av att amortera och hur det påverkar hushållen på kort och lång sikt.

Viveca Wallén Vrenning, Finansinspektionen informerade om hur arbetet i de pågående folkbildningsprojekten fortgår och hur planerna ser ut framöver. Pasel Assalum, Finansinspektionen redovisade  statistik på antalet utbildningar och utskickat material som gjordes under 2013.

Avslutningsvis presenterade PTK sin rådgivningstjänst och Aktiespararna berättade om den nya ”Sparsheriffen” som ska hjälpa småsparare att upptäcka oseriösa aktörer på finansmarknaden.

Höstens stormöte med nätverket Gilla Din Ekonomi

Den 9 oktober genomfördes årets andra nätverksträff för GDE. Träffen hölls hos AMF och cirka 60 representanter från myndigheter, företag och organisationer medverkade. Carina Blomberg från AMF hälsade nätverket välkomna och presenterade AMF senaste rapport kring pensioner. Därefter presenterade Ingalill Söderberg från KTH intressant forskning kring finansiell rådgivning.

Fortsätt läsa