Året som gått 2023

Ännu ett spännande och händelserikt år har passerat med flera utbildningar, utbildningsinsatser och projekt för att sprida kunskaper i privatekonomi. Under året har vi även arrangerat en nätverksträff för våra medlemmar med intressanta föreläsningar och diskussioner. Här kan ni läsa om några höjdpunkter från året som gått.

Ny sammankallande i nätverket

Den 7 september tillträde Staffan Ström från Alecta som ny sammankallande för Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Staffan har varit aktiv inom nätverket i flera år som projektledare och representant i programrådet. Varmt välkommen!

Stort tack också till avgående sammankallande Kristina Kamp från Min Pension för många års fantastiskt engagemang i nätverket.

Staffan Ström, Nätverkets nya sammankallande

Nätverket har nu över 100 medlemmar

Sedan nätverkets start 2010 har vi vuxit från 35 till över 100 medlemmar som tillsammans samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i Nationella nätverket för finansiell folkbildning.

Se alla medlemmar här!

Uppdatering av gilladinekonomi.se – fokus mot konsumenter

I början av året lanserades en ny uppdaterad version av gilladinekonomi.se. Den nya webben riktar sig främst mot konsumenter som vill lära sig mer om privatekonomi.

Genom den nya webbplatsen kan vi lyfta allt vårt material om privatekonomi som är gratis och öppet för alla så att det blir lätt för konsumenter att hitta. Webbplatsen är uppdelad i flikar med olika ämneskategorier för de som vill lära sig mer om till exempel spara, investera och låna, familjejuridik, pension med mera.

Nätverksträff om bedrägerier

Under året har vi arrangerat en nätverksträff med inspirerande föreläsare på temat ”Bedrägerier”.

Läs mer om träffen och se föreläsarnas presentationer här.

Uppdatering av nätverkets broschyrer om privatekonomi

Under året har nätverket satsat på att uppdatera våra fem broschyrer om privatekonomi för att säkerställa att innehållet är aktuellt och relevant.  För dig som har gått en kurs hos oss och vill sprida kunskapen vidare via utbildning, studiecirklar med mera kan du beställa våra broschyrer i tryckt form här. Det går även att läsa alla broschyrer som pdf under respektive ämnesflik på vår webbplats gilladinekonomi.se.

Mer fokus på hållbarhet, jämställd ekonomi och grundläggande finansiella kunskaper i utbildningarna

En del av utbildningen Tryggare ekonomi på äldre dar har under året fått ett ökat fokus på grundkunskaper men framförallt på bedrägerier som är ett växande problem.

Finansinspektionen har sett att hållbarhet är viktigt för konsumenter, bland annat anser sex av tio att hållbarhet är viktigt när man investerar. Därför har hållbarhet under året har tagit större plats i utbildningen Pensionskunskap. Nästa år väntas hållbarhet få ett ökat fokus i både Trygga din ekonomiska framtid och Tryggare ekonomi på äldre dar. Ämnet kan genomsyra flera föreläsarpassen på exempelvis temat, hållbara investeringar, sparande, lån och försäkringar.

Som en del i arbetet med jämlikhet och jämställdhet har nätverket under året arbetat med pilotutbildningen Jämställt sparande, både som fysisk och digital utbildning. Utbildning är tänkt att under ett par timmar inspirera om pension, sparande och investeringar och är anpassad för ensamstående föräldrar och har hållits via Fryshusets projekt Barn till ensamma mammor och snarlika aktörer.

Broschyrer tillgängliga för lärare via utbudet.se under hösten

Under hösten har lärare i grundskolan och gymnasiet kunnat beställa våra broschyrer ”Budget, betala och försäkra” samt ”Spara, investera och låna” på utbudet.se för att dela ut i undervisningen. Utbudet är en plattform för gratis informationsmaterial. Båda broschyrer har varit mycket eftertraktade och beställts flitigt.

Digitala seminarier under World Investor Week

Under World Investor Week arrangerade nätverket, i samarbete med Finansinspektionen, två digitala seminarier om privatekonomi. Det ena riktat till ensamstående föräldrar och det andra till seniorer.

Under den digitala inspirationskvällen om sparande och pension för ensamstående föräldrar pratade tre experter om hur ett litet belopp kan växa sig större med tiden, hur man maxar pensionen och gav tips från Finansinspektionens bok ”Ditt barn och dina pengar”.

Nätverket anordnade även ett digitalt seminarium om privatekonomi för seniorer som vill stärka sina kunskaper i privatekonomi. Seminariet var ett smakprov av Gilla din ekonomis kurs ”Tryggare ekonomi på äldre dar” med innehåll från några av de mest uppskattade ämnena som internetsäkerhet, konsumenträtt och vardagsjuridik.

Kurser och utbildningsinsatser under året

Under 2023 har vi träffat många olika målgrupper – främst digitalt:

  • Seniorer från några av Sveriges största seniorförbund.
  • Gode män och Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS).
  • Blivande ekonomer och personalvetare på Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet.
  • Svenska kyrkan, Budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar människor i ekonomisk utsatthet.
  • Studenter vid diakonprogrammet.
  • Föreningen FVO och andra hjälporganisationer
  • Ensamstående föräldrar
  • Målgruppen ny i Sverige där vi utbildat samhällskommunikatörer, socialsekreterare, flyktinghandläggare, SFI-lärare och andra yrkesverksamma som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete.

Vi har arrangerat totalt 29 utbildningar/seminarium och runt 2000 personer har under året utbildats och kan nu hjälpa till att sprida sina kunskaper om privatekonomi vidare.

Läs mer om våra kurser här!

Våra utbildningar framöver

Under nästa år har vi flera bokade utbildningar – de flesta hålls digitalt. Det digitala mötet har öppnat upp möjligheter för nätverket att hålla utbildningar för fler och också nationellt över hela Sverige vilket vi ser som väldigt positivt. Det är fortsatt mycket viktigt för oss att utbildningarna håller hög kvalité och att så många som möjligt ska kunna delta och får ta del av kunskapen.

Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel diakoner inom Svenska Kyrkan, Budget- och skuldrådgivare, personer som möter nyanlända i sitt arbete och andra organisationer som stöttar ekonomiskt utsatta.

Vi träffar fortsatt seniorer från några av Sveriges största seniorförbund under nästa år. Vi fortsätter även utbilda högskolor/universitet runt om i landet med vår utbildning ”Pensionskunskap”.

Se vad som är på gång framöver i kalendern.

Övriga utbildningsinsatser inom nätverket av nätverksmedlemmar

Svinnrik.se – ny webbplats om matsvinn och privatekonomi
På Internationella matsvinnsdagen den 29 september lanserade Finansinspektionen och Livsmedelsverket svinnrik.se. Här finns information om kopplingen mellan matsvinn, privatekonomi och klimat. Svinnrik riktar sig i första hand till ungdomar och föräldrar – men även till intresserade konsumenter i allmänhet.

Svinnrik började som ett läromaterial för hem- och konsumentkunskapslärare, med övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi. Nya hemsidan svinnrik.se samlar allt detta material. Här finns även ett quiz som hjälper besökare att ta del av information och tips på ett interaktivt sätt.

Se nya webbplatsen på svinnrik.se

Ny del om sparande i webbspelet Pengalabbet
I oktober lanserades en ny del om sparande i Pengalabbet – ett webbspel för att öka barns kunskaper i privatekonomi. Utbildningsmaterialet är ett samarbete mellan Ekonomiska museet och Finansinspektionen.

Pengalabbet är ett spel riktat till elever i grundskolans årskurs 4–6 som går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön. Nu har spelet fått en ny del som handlar om sparande. Den som spelar får där fundera över hur man kan ta hand om pengar som blir över genom att spara till en buffert, men även sparande på kort och lång sikt. Den nya delen om sparande låter även spelaren bekanta sig med ekonomiska begrepp som avkastning, risk och ränta-på-ränta.

Spela på pengalabbet.se

Tack för i år!

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!

önskar kansli & programråd