Året som gått 2021

Ännu ett spännande och händelserikt år har passerat med flera digitala utbildningar och nätverksträffar. I och med pandemin såg vi ett behov av mer digitalt utbildningsmaterial och lanserade därför en digital snabbkurs i privatekonomi i början av året. Framöver kommer vi i första hand att sikta in oss på att återgå till fysiska utbildningar, men samtidigt erbjuda digitala alternativ som komplement. Gilla din ekonomi byter nu namn till Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Det är ett steg i riktningen mot att förenkla kommunikationen om nätverkets syfte att öka den finansiella kunskapen nationellt.

Gilla din ekonomi blir Nationella nätverket för finansiell folkbildning

Gilla din ekonomi jobbar med att öka den finansiella kunskapen i Sverige via utbildningsprojekt. För en tydligare kommunikation om vad vi gör har vi valt att heta det vi är. Gilla din ekonomi byter därför nu namn till Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Vi tror att ett namnbyte förenklar kommunikationen om nätverkets syfte med att öka den finansiella kunskapen nationellt.

Therése W. Ekman, FI

Alla vi som jobbar inom Gilla din ekonomi vet vad nätverket står för och vad vi gör men för andra kan det uppfattas som otydligt. Jag är väldigt glad att vi nu heter det vi är, säger Therese Wieselqvist Ekman, Finansinspektionens representant i programrådet.

Varumärket Gilla din ekonomi kommer att leva kvar som namn och allt utbildningsmaterial behåller sin grafiska profil.

Nätverket får ny sammankallande

Sedan 2010 då nätverket bildades har Ylva Yngveson från Pro Norna haft en roll som sammankallande i nätverket. I den sammankallandes roll ingår bland annat att representera arbetsgruppen (programrådet) i nätverket och vara moderator för våra nätverksträffar.

Ylva meddelade på programrådet den 27 oktober 2021 att hon väljer att lämna sin roll som sammankallande för nätverket. Kristina Kamp från minPension kommer att ta över rollen som sammankallade framöver. Kristina har sedan flera år tillbaka varit aktiv som föreläsare i nätverkets utbildningsinsatser och har också suttit med som representant i programrådet.

Stort tack Ylva för 11 år med fantastiskt engagemang i nätverket hälsar vännerna i nätverket, programrådet och kansliet. Vi passar också på att hälsa Kristina varmt välkommen i sin nya roll som sammankallande! Läs intervjun med Ylva och Kristina här!

Kurser under året

Under 2021 har vi träffat många olika målgrupper – främst digitalt:

  • Seniorer från några av Sveriges största seniorförbund
  • Medlemmar, anställda och förtroendevalda på TCO
  • Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS)
  • Medarbetare på Hallå Konsument
  • Blivande ekonomer och personalvetare på Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet
  • Svenska kyrkan, Budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar människor i ekonomisk utsatthet
  • Hem- och konsumentkunskapslärare och elever

Vi har arrangerat totalt 16 utbildningar/seminarium under året. 1000 personer har utbildats och kan nu hjälpa till att sprida sina kunskaper om privatekonomi vidare.

Vill du läsa mer om våra kurser? Besök fliken utbildningar.

Trygga din ekonomi – en digital snabbkurs i privatekonomi

I januari lanserade vi en e-utbildning i privatekonomi som riktar sig till dig som möter personer som du kan sprida kunskaperna vidare till eller för dig som vill lära dig mer om privatekonomins olika delar. Genom utbildningen får du baskunskaper inom en rad ekonomiska områden när flera experter från nätverket föreläser om bland annat budget, konsumenträtt, försäkringar, sparande, att undvika bedrägerier, lån, pension och familjejuridik. Utbildningen är öppen för alla och tar cirka en timme att genomföra. Gå utbildningen här!


Vi har träffat alla Svenska kyrkans stift

Under 2018 inledde nätverket ett utbildningssamarbete med Svenska kyrkan. Diakoner och andra medarbetare med liknande arbetsuppgifter skulle utbildas. Svenska kyrkans medarbetare möter många människor i sitt arbete varje dag och kan bidra med att öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper. Efter tre år har vi nu träffat alla Svenska kyrkans 13 stift.

På utbildningarna har det framförallt varit diakoner från Svenska kyrkan men även andra yrkesgrupper som också möter ekonomiskt utsatta har bjudits in, något som gynnar det lokala samarbetet med överskuldsättning. Det har varit ett mycket uppskattat samarbete och de deltagare som har gått kursen ”Trygga din ekonomiska framtid” har gett den helhetsbetyget 4,6 av 5.

Nytt samarbete med Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Under 2021 har vi inlett ett nytt samarbete med Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Medlemmar från RFS, som gode män, biträdande övervakare, stödpersoner, medförmyndare och andra med liknande arbetsuppgifter har utbildats. De möter många människor i sin roll och kan bidra med att öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper och till andra medlemmar inom förbundet. Läs mer om samarbetet här!

Ny i Sverige

Under året har vi lanserat ”En enkel kurs i finans” som är en öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda. Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på. Kursen tar till exempel upp ämnen som bostadslån, pensionssparande och andra frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet i Sverige. Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi. Kursen är en fortsättning på materialet ”Dina pengar och din ekonomi” som kan användas inom Svenska för Invandrare (SFI). Gå kursen på www.finanskurs.se.

Två nätverksträffar under året

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med inspirerande föreläsare på tema: ”Unga och skulder” och ”Vilken kunskap behöver konsumenter i dag?”.

Läs mer om träffen ”Unga och skulder” här och se föreläsarnas presentationer.
Läs mer om träffen ”Vilken kunskap behöver konsumenter i dag?” här och se föreläsarnas presentationer.

Föräldraguiden blir e-utbildning i vår

Nytt för nästa år blir bland annat lansering av en e-utbildning i privatekonomi riktad mot föräldrar och blivande föräldrar. Vi väljer att digitalisera boken ”Ditt barn och dina pengar” till en e-utbildning uppdelad i tre huvuddelar: ”Vänta barn”, ”Förälder” och ”Familj”. Utbildningen lanseras under vintern 2021/2022 och kommer att finnas under fliken privatekonomi på nätverkets webbplats (gilladinekonomi.se).

Våra utbildningar framöver

Det är uppenbart att många saknar det fysiska mötet och de givande samtal och diskussioner som uppstår i detta sammanhang. Framöver kommer vi därför i första hand att sikta in oss på att återgå till fysiska utbildningar, men samtidigt erbjuda digitala alternativ som komplement. Viktigast är att så många som möjligt ska kunna delta på kurserna och få ta del av kunskapen.

Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel gode män, budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar ekonomiskt utsatta. Planen framöver är även att utbilda högskole-/universitetsstudenter och vi inleder detta genom ett utökat samarbete med Svenska Kyrkan för att utbilda diakonstudenter. Se vad som är på gång framöver i kalendern.

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!
önskar kansli & programråd