Nätverksträff – Samhällsekonomiska förändringar

Den 11 januari höll Nationella nätverket för finansiell folkbildning en nätverksträff med tema "Samhällsekonomiska förändringar". Träffen genomfördes både fysiskt i Finansinspektionens lokaler och digitalt via Zoom.

Träffen inleddes av Vanda Brandt, Finansinspektionen (nätverkets kansli) som hälsade välkommen.

Först ut av talarna var Sofia Tyréus från Finansinspektionen. Sofia presenterade resultatet av Finansinspektionens senaste hushållsundersökning. I vissa avseenden har kunskaperna i privatekonomi minskat sen motsvarande undersökning och resultatet visar att finansiell folkbildning är viktigare än någonsin. Se Finansinspektionens presentation här!

Därefter berättade Linnea Ragnerstam Zetterberg och Cecilia von Heijne om Ekonomiska museets utställning ”Inflationsspöket” och arbetet bakom utställningen. Hur kan man öka den ekonomiska medvetenheten och ge eleverna en djupare förståelse för inflation? Se Ekonomiska museets presentation här!

Sist ut av talarna var Beatrice Widmark från Whateverland. Beatrice presenterade Whateverlands research och beteendeinsikter om hur det ekonomiska läget, med ökade kostnader och stigande inflation, påverkar människors psykologi och beteenden.

Nätverksträffen avslutades med ett panelsamtal lett av Staffan Ström, sammankallande i nätverkets programråd. I panelen deltog alla talare.

Nationella nätverket för finansiell folkbildning samordnar årligen nätverksträffar med olika privatekonomiska teman där alla medlemmar är välkomna att delta.