Till toppen

Hem / Om oss

Om oss

Gilla din ekonomi är ett nätverk med över 90 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi.

Vi vill ge konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – bättre möjligheter att klara de ökade kraven från samhället på att kunna fatta olika ekonomiska och finansiella beslut i livet som passar den egna plånboken. Gilla din ekonomis verksamhet och utbildningsmaterial är fritt från reklam.

Livslångt lärande
Syftet med Gilla din ekonomi är att öka privatekonomisk förståelse genom kunskapsspridning i privatekonomi med olika informations- och utbildningsinsatser. Tanken är att såväl statliga som privata aktörer har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenter att bli bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Behovet av kunskaper i privatekonomi finns eftersom vi ständigt befinner oss i olika och nya livssituationer. Att vi till exempel flyttar hemifrån, blir arbetslösa eller får barn gör att vi ständigt, genom hela livet, måste fylla på våra kunskaper i privatekonomi för att kunna ta medvetna och individuella beslut som passar vår plånbok. Privatekonomisk utbildning av Gilla din ekonomi ska leda till självinsikt om beteende och ge verktyg till förändring.

Hur vi jobbar
Gilla din ekonomi utbildar deltagare som i sin tur kan sprida information vidare till andra och på så sätt kan kunskaperna i privatekonomi spridas brett. Deltagare på våra utbildningar kan till exempel vara personer som via sitt jobb dagligen möter människor i ekonomiskt utsatta situationer eller som samordnar frågor om pension på en arbetsplats. Samarbeten mellan nätverkets medlemmar, som till exempel företag, myndigheter och organisationer gör att vi tillsammans kan åstadkomma mer.

Vår historia
År 2010 träffades ett antal nyckelaktörer, från både privata och statliga sektorn, olika intressen för att ta reda på om det fanns förutsättningar för ett nationellt samarbete inom området privatekonomisk folkbildning. På mötet den 17 mars 2010 samlades cirka 35 representanter från finansbranschen, intresseorganisationer, myndigheter och departement. Vid mötet beslutades att bilda ett nätverk, för att samordna sina krafter och dra största möjliga nytta av resurserna. Det blev starten för Gilla din ekonomi.