World Investor Week

World Investor Week (WIW) är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar.

Kontaktperson

Sofia Tyréus

Projektledare

E-post: sofia.tyreus@fi.se

Tel: 08-40898261

World Investor Week (WIW) är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Finansinspektionen samordnar Sveriges deltagande. World Investor Week ägde rum 3 – 9 oktober 2022.

Aktiviteter World Investor Week 2022

Seminarium om bedrägerier för äldre 5 oktober
På onsdag den 5 oktober anordnade nätverket tillsammans med FI ett digitalt kostnadsfritt seminarium om bedrägerier för äldre. Under seminariet fick äldre kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av för att luras, vilka varningssignaler som finns och vad man gör om man har råkat ut för en bedragare.

På seminariet föreläste Polisen, Finansinspektionen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Ny uppdaterad broschyr – Spara, låna & investera
Gilla din ekonomis släppte en ny broschyr: Spara, låna & investera. I broschyren har vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande sparande och även ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du någon gång skulle behöva låna. Broschyren går bland annat in på hur du kan tänka kring olika typer av sparande, hur du kan välja att investera dina pengar, vilka olika typer av lån som finns och vad som är bra att tänka på innan du lånar.

Läs broschyren här!

Artikel om investeringsbedrägerier
Tisdag 4 oktober publicerade Finansinspektionen en artikel om investeringsbedrägerier på fi.se. Artikeln ger en bild om vad som är aktuellt just inom området bedrägerier, efter en genomgång av ärenden under tredje kvartal av 2022. Artikeln innehåller även tips på vad man ska tänka på för att inte bli utsatt. Läs artikeln här!

Här kan du läsa mer om World Investor Week
Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO som är den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Organisationen samarbetar med över 100 tillsynsmyndigheter om gemensamma regler för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad med ett starkt investerarskydd.

Läs mer på World Investor Week:s webbplats!