World Investor Week

World Investor Week (WIW) är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar.

Kontaktperson

Amanda Westerström

Projektledare

E-post: amanda.westerstrom@fi.se

Tel: 08-40898207

World Investor Week (WIW) är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Finansinspektionen samordnar Sveriges deltagande. 

Årets World Investor Week äger rum den 2 – 8 oktober 2023.

Aktiviteter World Investor Week 2023

Två kunskapsseminarier för ensamstående föräldrar och seniorer
Finansinspektionen anordnar två publika digitala kunskapsseminarier i samarbete med nätverket. Ett seminarium kommer att rikta sig till ensamstående föräldrar om bland annat sparande och pension, och ett annat kommer att rikta sig till seniorer med fokus på bedrägerier, vardagsjuridik och konsumenträtt.

Läs mer om seminarierna här!

Här kan du läsa mer om World Investor Week
Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO som är den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Organisationen samarbetar med över 100 tillsynsmyndigheter om gemensamma regler för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad med ett starkt investerarskydd.

Läs mer på World Investor Week:s webbplats!