Flera av vårens kurser får nya kursdatum

Gilla Din Ekonomi har med anledning av coronaviruset valt att skjuta fram kurser i närtid.

Följande kurser skjuts fram tillsvidare:

 • Pensionskunskap den 17-18 mars i Kalmar.
 • Trygga din ekonomiska framtid den 24-25 mars på Gotland.
  Nytt planerat datum för kursen är 22-23 september 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 31 mars-1 april i Växjö.
  Nytt planerat datum för kursen är 1-2 september 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 27-28 april i Malmö.
  Nytt planerat datum för kursen är 1-2 december 2020!
 • Pensioner & Försäkringar den 5-6 maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är 29-30 september 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 5-6 maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är 4-5 november 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 20:e och 27:e maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är inte satt än!
 • Pensioner & Försäkringar den 26-27 maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är 27-28 september 2020!

Övriga kursdatum i vår planeras att genomföras tillsvidare.

Gästvecka om konsumenträtt på Facebook

På Gilla Din Ekonomis Facebook skrivs inlägg om privatekonomi. Mellan den 23-27 mars gästbloggar Helena Olofsson och Helena Ljungberg om konsumenträtt.

Helena Olofsson och Helena Ljungberg jobbar som utredare och konsumentvägledare på Konsumentverket. Gästveckan på Facebook blir fylld med information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument och tips på var det finns mer hjälp att få.

Följ Helena & Helenas inlägg på: facebook.com/gilladinekonomi

Tillfällig driftstörning för appar

För tillfället har vi tekniska problem för apparna Gilla Din Ekonomi och Pengalabbet via Google Play.

I nuläget går det inte att ladda ner apparna Gilla Din Ekonomi och Pengalabbet. Det gäller för dig som har en Android-enhet och laddar ner appar via Google Play. Har du redan apparna nedladdade kan du uppleva tekniska problem. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Seniorekonomi på schemat

I höstas inledde Finansinspektionen ett nygammalt samarbete med flera seniorförbund och ABF för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi. I veckan hölls en två dagars kurs för deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna. Kursen var lyckad och nu är förhoppningen att kunna planera in nästa kurstillfälle.

Sofia Tyréus, FI

Sofia Tyréus arbetar som projektledare på Finansinspektionen och är ansvarig för kursen. Hon berättar att digitala verktyg driver det privatekonomiska området i nya färdriktningar och att det därför finns ett behov av att fylla på med ny kunskap som krävs för att kunna ta medvetna ekonomiska beslut. Privatekonomi handlar om ett livslångt lärande som ständigt behöver byggas på, det gäller oss alla, ung som gammal.

Ett av ämnena som tas upp på utbildningen är investeringsbedrägerier, något som ökat kraftigt det senaste året. Sofia, varför är ämnet investeringsbedrägerier en del av kursinnehållet?

Att drabbas av ett investeringsbedrägeri kan leda till stora privatekonomiska konsekvenser. Det är viktigt att vi förebygger den här typen av brott med att sprida information och kunskap. Med kunskap kan vi konsumenter lättare genomskåda bedrägeriförsök och istället göra bra och legitima investeringar som passar den egna plånboken.

Kerstin la Fleur Jeppson, SPF Seniorerna

En av de personer som deltog på kursen är Kerstin la Fleur Jeppson från SPF Seniorerna. Hon tycker att kursen var mycket givande med kunniga och duktiga föreläsare.

Kerstin, är det något speciellt du kommer att ta med dig från kursen?

Det är åtta år sedan jag slutade jobba och gick i pension. Flera kunskaper har jag sedan tidigare då jag har arbetat som socialsekreterare men eftersom mycket inom området privatekonomi ständigt förändras är det aldrig fel att repetera och fylla på med ny kunskap. Det känns speciellt givande för mig som pensionär att fylla på med ny kunskap inom ämnet för att sedan kunna förmedla det vidare till andra.

Tanken är att deltagarna efter kursen ska sprida kunskaperna vidare till andra seniorer i sin närhet och i sina förbund genom exempelvis studiecirklar med mera. Har du funderat över hur du kan sprida kunskapen vidare?

Ja det har jag. Jag planerar att starta upp det arbetet i höst genom att hålla en studiecirkel i min egen förening, Ronneby SPF. Sen får vi se hur jag kan ta det vidare för att sprida kunskapen ytterligare.

De ämnen som tas upp i utbildningen ”Tryggare ekonomi på äldre dar” är bland annat konsumenträttigheter, digitalisering, bank, finans, bostadstillägg, skatt, skulder, investeringsbedrägerier, försäkringar och vardagsjuridik. Läs gärna mer om investeringsbedrägerier på fi.se.

Året som gått 2019

Gilla Din Ekonomi har haft ett fantastiskt år med många kurser.
Bland annat har vi träffat Budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare, cirkelledare på Folkuniversitetet, förtroendevalda från LO-Mellansverige och TCO. Med framgång arrangerades för första gången en komprimerad lunch-till-lunch kurs av tvådagarskursen Trygga din ekonomiska framtid för TCO.

En annan målgrupp för året har varit Svenska kyrkans medarbetare som möter ekonomisk utsatthet i sitt arbete. Under året har 4 kurser anordnats med totalt 143 deltagare och i snitt fått helhetsbetyget 4,8 av 5.

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med inspirerande föreläsare. En på tema hållbarhet, miljö och privatekonomi och en på tema jämställdhet och privatekonomi.

Kursen Pensionskunskap för högskolestudenter har genomförts i Kalmar, Kristianstad, Skövde och Borlänge under året. Kursen höjer kunskap om pensionsfrågor hos studenterna som i framtiden kommer ansvara för pensionsfrågor hos arbetsgivarna. 

Kursen Pensioner och Försäkring i samverkan med PTK har rullat på med totalt tio kurstillfällen under 2019.  

Blandade bilder från året som gått

Inom nätverket producerades projektet ”Ditt barn och dina pengar” som  lanserades i april. Föräldraguiden om privatekonomi riktar sig till förstagångsföräldrar och förhoppningen är att boken ska spridas via mödravården och kommunens Budget- och skuldrådgivare vilket den har gjort. Trycket på beställningar har varit högt och det har varit stort intresse för boken.  Läs mer om boken här.

I september arrangerades en utbildningsdag i privatekonomi för hem- och konsumentkunskapslärare som de kan ha nytta av i sin egen undervisning. Med utgångspunkt i läroplanen föreläste Konsumentverket, Kronofogden, Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det har varit stort intresse för utbildningen och den var fullbokad med sina 50 platser.

Nytt för nästa år inom Gilla Din Ekonomi blir bland annat seniorkursen ”Tryggare ekonomi på äldre dar”, ett samarbete för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi. Redan i januari anordnas en tvådagars pilotkurs.

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i nätverket Gilla Din Ekonomi.

Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!
Önskar kansli & programråd