Nätverksträff – Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi?

Den 5 maj höll Nationella nätverket för finansiell folkbildning en nätverksträff med tema: Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi? Träffen genomfördes fysiskt i Finansinspektionens lokaler. Moderator var Kristina Kamp, sammankallande i Nationella nätverket för finansiell folkbildnings programråd.

Träffen inleddes av nätverkets sammankallande Kristina Kamp som kort berättade om nätverkets bakgrund och hur många vi har utbildat genom åren. Se Kristinas presentation här.

Vidare tipsade Niklas Uppenberg från Finansinspektionen om retoriska knep för ökat finansiellt självförtroende. Med utgångspunkt i beteendevetenskap och retorik förklarade Niklas vad som skapar beteendeförändring, och hur man kan omsätta det i sina utbildningar för att få får fler att intressera sig för sin privatekonomi. Se Niklas presentation här.

Därefter lyfte Henrik Johansson från Unga aktiesparare knep för att prata pengar med unga. Att prata om privatekonomi och investeringar med ungdomar blir bara viktigare och viktigare. Henrik berättade om vilka kommunikationsvägar Unga aktiesparare tror är bäst för att nå ut till dagens ungdom i dessa frågor med fokus på sociala medier. Se Henriks presentation här.

Nätverksträffen avslutades med ett panelsamtal lett av Therése Wieselqvist Ekman från Finansinspektionen. I panelen deltog några av nätverkets egna föreläsare, Staffan Ström från Alecta, Kristina Kamp från Min Pension och Arturo Arques från Swedbank som fick berätta om sina erfarenheter när det kommer till att föreläsa. Vad tänker de på när de föreläser? Vad är ett viktigt budskap att förmedla förutom innehållet? Vad har de lärt sig under alla år som föreläsare?

Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli samordnar årligen nätverksträffar med olika privatekonomiska teman där alla medlemmar är välkomna att delta.