Ny e-utbildning i privatekonomi för föräldrar

I dag lanserar Finansinspektionen en digital och kostnadsfri e-utbildning i privatekonomi riktad till föräldrar och blivande föräldrar. Utbildningen är baserad på boken ”Ditt barn och dina pengar” och är uppdelad i tre huvuddelar: Vänta barn, Förälder och Familj.

Att bli förälder är för många en tid på väg mot något helt nytt. När livet förändras kan vi behöva fylla på med ny kunskap. Det gäller inte minst inom området privatekonomi.

E-utbildningen ”Ditt barn och dina pengar” riktar sig till dig som är eller ska bli förälder. Genom att läsa på och planera inför framtiden kan du göra de val som passar dig och din situation. Utbildningen ger dig baskunskaper inom en rad ekonomiska områden som konsumenträtt, försäkringar, sparande och familjejuridik. Områden som kan vara bra att ha koll på i ditt föräldraskap.

Therése Wieselqvist Ekman, rådgivare på FI och ansvarig för finansiell folkbildning, har varit med och tagit fram e-utbildningen.

Therése W. Ekman, FI

Vad hoppas du att utbildningen ska bidra med?

Vi hoppas att innehållet kan bidra till en bra förberedelse innan och efter att den nya familjemedlemmen kommit.

Varför har FI tagit fram en e-utbildning utöver boken?

E-utbildningen är framtagen för att alla ska få tillgång till informationen på ett mer strukturerat sätt än genom att läsa pdf:en. Boken kan fortfarande beställas av dem som möter blivande föräldrar.

Varför gör FI en utbildningsinsats för föräldrar?

Vi ser i våra hushållsundersökningar att ensamstående föräldrar är en grupp som kan ha svårt att få ihop ekonomin. Även sammanboende får en förändrad ekonomi när familjen växer. Inkomsterna kan minska med föräldrapenning och vård av barn samtidigt som familjens kostnader ökar. Genom planering kan risken för framtida ekonomiska svårigheter minska. Vid alla större livsförändringar är det bra att göra en ekonomisk plan.

Utbildningen är framtagen av Finansinspektionen och är gratis och fri från reklam.

Gå utbildningen här!

Boken ”Ditt barn och dina pengar” kan beställas av dig som yrkesverksam
Den nya e-utbildningen bygger på boken ”Ditt barn och dina pengar” som lanserades 2019.  Boken kan fortsatt beställas av dig som träffar blivande förstagångsföräldrar i ditt arbete för att dela ut den. Beställ din trycka version av boken kostnadsfritt här! För privatpersoner kan boken läsas i pdf-format på www.dittbarnochdinapengar.se.

Ny uppdaterad webbplats
I samband med lanseringen av den nya e-utbildningen har layout och design på www.dittbarnochdinapengar.se uppdaterats för att webbplatsen ska bli mer användarvänlig. Webbplatsen har också tillgänglighetsanpassats enligt gällande tillgänglighetskrav så att innehållet passar för en bredare mottagargrupp.