Ny öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda

Hur lånar man till en bostad i Sverige? Eller pensionssparar? Det är frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet just här. Förra veckan lanserade Finansinspektionen (FI) tillsammans med Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap en öppen nätkurs i ekonomi.

Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på. Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi.

Therése Wieselqvist Ekman, senior projektledare på FI har varit med och tagit fram kursen. 

Therése W. Ekman, FI

Vad är bakgrunden till det gemensamma projektet?

Kursen startade i Lund som en klassrumsutbildning och FI:s bidrag i detta är att vi tycket att det var en bra idé att sprida den till fler. Vi bidrog också med kunskap om hur utbildning utanför universitetet bör läggas upp, säger Therese. 

Vad hoppas du att kursen ska bidra med?

FI:s förhoppning är givetvis att alla som vill lära sig mer om de ekonomiska förutsättningarna i Sverige hittar utbildningen och går igenom alla delar, avslutar Therese. 

Utbildningen är en fortsättning på materialet SFI ekonomi ”Dina pengar och din ekonomi” som kan användas inom Svenska för Invandrare (SFI).

Läs mer om den nya kursen på www.finanskurs.se.

Bildtext: Claes Bäckman, en av initiativtagarna till projektet tillsammans med Therese Wieselqvist Ekman, s​enior projektledare på FI.