Den här veckan är det World Investor Week

Den här veckan startar World Investor Week (WIW). Det är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Finansinspektionen (FI) samordnar Sveriges deltagande.

Seminarium privatekonomi för lärare 5 oktober
Under veckan håller Gilla din ekonomi ett digitalt seminarium i privatekonomi för lärare som undervisar i privatekonomi på grundskolan. Innehållet är anpassat så att kunskaperna kan spridas vidare till eleverna. Seminariet samordnas av FI och är ett samarbete mellan myndigheter och företag inom Gilla din ekonomi. 

På seminariet föreläser Finansinspektionen, Kronofogden, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Fondbolagens förening och Min Pension. Seminariet är kostnadsfritt och innehåller bara fakta, ingen försäljning.

Du som är lärare kan läsa mer och anmäla dig här!

Artikel om investeringsbedrägerier
Torsdag 7 oktober publicerar FI en artikel om investeringsbedrägerier på fi.se. Artikeln ger en bild om vad som är aktuellt just inom området bedrägerier, efter en genomgång av ärenden under årets tredje kvartal. Den innehåller även tips på vad man ska tänka på för att inte bli utsatt.

Om sparande och bedrägerier på Facebook
Under veckan skriver Gilla din ekonomi egna inlägg med fokus på sparande, investeringsbedrägerier och risk. Följ inläggen på: facebook.com/gilladinekonomi

Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn.