Privatekonomi med frivilliga samhällsarbetare 2021

Ett nytt samarbete med Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS) har startat. Nu ska medlemmar från RFS utbildas, som gode män, biträdande övervakare, stödpersoner, medförmyndare och andra med liknande arbetsuppgifter. De möter många människor i sin roll och kan bidra med att öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper och till andra medlemmar inom förbundet.

En ny livssituation kan ändra ens ekonomiska förutsättningar och kan drabba oss alla. Oavsett om någon nära avlidit, du ska separera eller du har blivit förälder kan råd och stöd inom privatekonomi behövas. Genom att utbilda RFS medlemmar, som ofta möter människor som är i behov av stöd eller som går igenom stora livsförändringar, kan vi hjälpas åt att sprida kunskap om privatekonomi vidare till dem som behöver den.

Joanna Graumann Walnestedt, RFS

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på RFS om samarbetet:

Utbildningen är gedigen och kunskapen kommer att vara till nytta oavsett om man är biträdande övervakare, besökare, god man, stödperson eller kontaktperson. Förhoppningen är att brukarnas ekonomiska förutsättningar ska bli bättre, och här har våra medlemmar en stor möjlighet att stötta dem i sina uppdrag. Det är också kul att kunna erbjuda medlemmar från hela landet möjligheten att delta i en sådan proffsig utbildning digitalt nu när de inte kan träffas fysiskt, säger Joanna.

Under 2021 hålls utbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid” digitalt med målsättning att framöver kunna arrangeras fysiskt.  Deltagarna kommer att få bredare kunskaper om bland annat pension, bankfrågor, överskuldsättning, sparande, vardagsjuridik samt hur att undvika bedrägerier. Den första utbildningen genomförs den 24 februari.

Sofia Tyréus, FI

Sofia Tyréus från Finansinspektionen är projektledare för utbildningen. Varför väljer FI att utbilda just RFS?

Samhället som helhet behöver nås av finansiell kunskap och de vardagshjältar som är medlemmar i RFS möter och stöttar dagligen människor i olika livssituationer. Alla behöver vi ha bra kunskaper i privatekonomi för att klara vardagen och med RFS kan vi nå fler. Det här r ett bra samarbete som känns extra angeläget då vi inte ska glömma att privatekonomi är viktigt i kriser, säger Sofia.

Medverkande i kursen för RFS är Finansinspektionen, Min pension, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Swedbank, Konsumentverket, Kronofogden, Konsumenternas Försäkringsbyrå och SEB.