Uppdaterat utbildningsmaterial för svenska för invandrare

Idag lanserar Finansinspektionen en ny uppdaterad version av webbplatsen sfiekonomi.se som är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Boken ”Dina pengar och din ekonomi” har uppdaterats i flera omgångar sedan lanseringen 2008. Nu uppdateras även webbplatsen och filmserien ”Prata pengar” så att de följer bokens upplägg och underlättar vid undervisning i privatekonomi på enkel svenska på distans.

Therese Wieselqvist Ekman, senior projektledare på FI, har projektlett arbetet med den nya webben:

Therése Wieselqvist Ekman, FI

Boken och filmerna har fungerat bra under många år men tyvärr inte samspelat och det är därför extra roligt att lansera en ny tillgänglighetsanpassad webbplats där hela utbildningsmaterialet hänger ihop, säger Therese.

Webbplatsen sfiekonomi.se är en utbildningsplats för sfi-undervisningen. Boken Dina pengar och din ekonomi är skriven för svenskaundervisningen och tar upp privatekonomiska begrepp och företeelser i Sverige, på enkel svenska. Webbplatsen innehåller lärarmaterial, övningar och filmer som kompletterar boken.

I eftermiddag kan du se den nya webben och​ filmerna på www.sfiekonomi.se​