Året som gått 2019

Gilla Din Ekonomi har haft ett fantastiskt år med många kurser. Bland annat har vi träffat Budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare, cirkelledare på Folkuniversitetet, förtroendevalda från LO-Mellansverige och TCO. Med framgång arrangerades för första gången en komprimerad lunch-till-lunch kurs av tvådagarskursen Trygga din ekonomiska framtid för TCO.

En annan målgrupp för året har varit Svenska kyrkans medarbetare som möter ekonomisk utsatthet i sitt arbete. Under året har 4 kurser anordnats med totalt 143 deltagare och i snitt fått helhetsbetyget 4,8 av 5.

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med inspirerande föreläsare. En på tema hållbarhet, miljö och privatekonomi och en på tema jämställdhet och privatekonomi.

Kursen Pensionskunskap för högskolestudenter har genomförts i Kalmar, Kristianstad, Skövde och Borlänge under året. Kursen höjer kunskap om pensionsfrågor hos studenterna som i framtiden kommer ansvara för pensionsfrågor hos arbetsgivarna. 

Kursen Pensioner och Försäkring i samverkan med PTK har rullat på med totalt tio kurstillfällen under 2019.  

Blandade bilder från året som gått

Inom nätverket producerades projektet ”Ditt barn och dina pengar” som  lanserades i april. Föräldraguiden om privatekonomi riktar sig till förstagångsföräldrar och förhoppningen är att boken ska spridas via mödravården och kommunens Budget- och skuldrådgivare vilket den har gjort. Trycket på beställningar har varit högt och det har varit stort intresse för boken.  Läs mer om boken här.

I september arrangerades en utbildningsdag i privatekonomi för hem- och konsumentkunskapslärare som de kan ha nytta av i sin egen undervisning. Med utgångspunkt i läroplanen föreläste Konsumentverket, Kronofogden, Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det har varit stort intresse för utbildningen och den var fullbokad med sina 50 platser.

Nytt för nästa år inom Gilla Din Ekonomi blir bland annat seniorkursen ”Tryggare ekonomi på äldre dar”, ett samarbete för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi. Redan i januari anordnas en tvådagars pilotkurs.

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i nätverket Gilla Din Ekonomi.

Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!
Önskar kansli & programråd