Ekonomismart har utbildat klart efter tio lyckade år

Ekonomismart är ett nationellt utbildningskoncept som startade 2009. Utbildningen vill motverka överskuldsättning hos arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år. Vid årsskiftet 2018/2019 avvecklas verksamheten efter ett framgångsrikt decennium.

Ekonomismart har träffat och utbildat 9 819 arbetslösa unga vuxna. Föreläsarna har stärkt unga vuxnas kunskaper kring privatekonomi och konsumenträtt i 179 kommuner. Deltagarna har genom utbildningen fått verktyg att skapa en hållbar ekonomi genom hela livet.

Utöver de unga vuxna har Ekonomismart utbildat 2 199 yrkesverksamma. Personer som möter unga vuxna i sitt dagliga arbete som kan stötta i frågor om privatekonomi och konsumenträtt.

Vi har tillsammans, medarbetare, finansiärer, deltagare och yrkesverksamma, åstadkommit fantastiska insatser under de här åren med att motverka överskuldsättning för en av de mest utsatta målgrupperna. Våra gemensamma insatser har inte bara påverkat individers liv och framtid, det har också bidragit till en förbättring för samhället i stort. Men allt har sin tid. Tack till alla som har varit med och bidragit! För Ekonomismarts personal är resan nu över, men vi vet att andra där ute fortsätter att använda och inspireras av Ekonomismart koncept. – Emelie Bernhardsson Vennberg, utbildningsledare Ekonomismart.

För den som vill ta del av och använda Ekonomismarts utbildningsmaterial finns det tillgängligt fram till årsskiftet på ekonomi-smart.se

Utbildningsprojektet var ett samarbete mellan Finansinspektionen, kronofogden, Konsumentverket och Folkuniversitetet samt Sparbanksstiftelsen Kronan, Alfa och Nya.