FI: Många konsumenter saknar grundläggande finansiella kunskaper

Finansinspektionen har undersökt hushållens ekonomi och finansiella förmåga. Undersökningen visar att många saknar de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för medvetna privatekonomiska val.

Många upplever att de har fått det bättre genom att fler får pengarna att räcka månaden ut. Samtidigt är gruppen som har det svårt ekonomiskt, som aldrig får pengarna att räcka månaden ut, lika stor som vid FI:s tidigare undersökning 2009.

Ensamstående föräldrar och unga är de grupper där många uppger att de har svårt att få pengarna att räcka till.

Läs undersökningen på fi.se ->