KURS: PENSIONSKUNSKAP

Kursen Pensionskunskap är en utbildning om pensioner på högskolor för framtida personalvetare och ekonomer. Kursen består av två heldagsseminarier med externa föreläsare. Pensionskunskap ingår i en längre högskolekurs och ska examineras.

Högskolestudenterna som läser kursen kommer att ha kunskap om det svenska pensionssystemet, kunna informera om det och veta vad som krävs för att arbetsgivarens pensionshantering ska bli så rättssäker som möjligt.

Gilla Din Ekonomi tog tillsammans med nätverksmedlemmen Alecta initiativet till att införa Pensionskunskap på högskolor och universitet 2015. Kursen Pensionskunskaps erbjuds till personal- och ekonomprogrammen.

Nominerat för viktig insats
Statens tjänstepensionsverk (SPV) delar varje år ut priset Guldkanten till någon som gjort en viktig insats i området pensionsinformation. Gilla Din Ekonomi var en av tre finalister för priset 2015 med kursen Pensionskunskap. www.spv.se

SPVs motivering Guldkanten 2015
Att pensionskunskap inte redan är en självklarhet inom utbildningen för personalvetare är ett underbetyg till utbildningsväsendet. Att det nu sker är banbrytande. Gilla Din Ekonomi, med initiativtagaren Eva Adolphson, har i samarbete med flera högskolor och universitet tagit fram ett pilotprojekt som om det blir permanent kommer att öka kunskaperna om pensioner i samhället.

Medverkande från nätverket
Alecta, AMF, Finansinspektionen, Fora, Min Pension, PTK och Svenskt Näringsliv