Vårt kursutbud

Gilla Din Ekonomis syfte är att nationellt öka privatekonomisk förståelse. Det gör vi genom olika informations- och utbildningsinsatser för deltagare som i sin tur kan sprida kunskaperna vidare. På så sätt kan kunskaperna i privatekonomi spridas brett, som ringar på vattnet.

Nätverket vill också till inspirera till fler insatser inom privatekonomisk utbildning bland sina medlemmar och övriga i samhället.