PROGRAMRÅD

Gilla Din Ekonomi är ett nationellt nätverk som består av över 90 nätverksmedlemmar.  Programrådet består av representanter från nätverksmedlemmar.  Kontakta gärna nätverkets kansli för mer information.

Ylva Yngveson
Sammankallande - Pro Norna
Staffan Ström
Alecta
Dan Adolphson Björck
Amf
Johanna Kull
Avanza
Therése W. Ekman
Finansinspektionen
Fredrik Hård
Fondbolagens förening
Anders Johansson
Företagsam
Magnus Hjelmér
ICA Banken
Niklas Eklöf
Konsumentverket
Kim Jonsson
Kronofogden
Kristina Kamp
Min pension
Pär Ahrling
Pensionsmyndigheten
Arturo Arques
Swedbank
Henrik Johansson
Unga Aktiesparare