MEDLEMMAR

Gilla Din Ekonomi är ett nationellt nätverk där myndigheter, organisationer och företag kan mötas och samarbeta i frågor om utbildning i privatekonomi. Här listas alla medlemmar i nätverket.

ABF
www.abf.se
ANC
Anders Norrman Consulting
Borås stad
Brummer & Partners
Budget- och skuldrådgivarna
Economista education
Finansdepartementet
Finansinspektionen
Fondbolagens förening
Gimi (Veckopengen)
Intrum justitia
Jämföra Pensioner
Kollberg & Enqvist
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumentvägledarnas förening
Kronofogdmyndigheten
Kungl. Myntkabinettet
LO-distriktet Mellansverige
Länsförsäkringar
Länsstyrelsen i Örebro län
Lärarförbundet
Nordax Bank
Nowonomics
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Sjunde AP-Fonden (AP7)
Skyddsvärnet
Sparbankernas riksförbund
Statens tjänstepensionsverk
Stiftelsen Företagsam
Svenska Bankföreningen
Svenska fondhandlarföreningen
Svensk försäkring
Svenska försäkringsförmedlares förening
Sveriges konsumenter
Swedish House of Finance
Waizer AB/ Lifeplan AB
Östhammar kommun