BLI MEDLEM

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk med myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi.

Ni som vill samarbeta kring finansiell folkbildning i en oberoende miljö är välkomna att ansöka om medlemskap. Medlemmar ska vara företag, myndighet, organisation eller annan juridisk person och ha de tillstånd som verksamheten fodras.

Gilla Din Ekonomi är ideellt. Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt. Finansiering av aktiviteter sker på medlemmarnas egna frivilliga bekostnad.

Kansliet samordnar nätverksträffar där medlemmarna är välkomna att delta, vanligtvis 1-2 gånger årligen.

Var och en kan vi göra mycket. Tillsammans kan vi göra mer!

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer och är intresserade av ett ansöka om medlemskap.