Möt Gilla Din Ekonomis programråd

Gilla Din Ekonomis programråd har två nya representanter, Anders Johansson, Företagsam, och Jan Åkerlund, Kronofogden. Varmt välkomna!

Gilla Din Ekonomis nätverk består av olika myndigheter, organisationer och företag. Programrådet är representanter från nätverket som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om utbildning i privatekonomi.
Här listas alla representanter ->

Bild från programrådsmöte 18 september. Från vänster. Sofia Bjursell (Kansli/FI), Maria Eklund (MinPension), Ylva Yngveson (Sammankallande/Pro Norna), Jenny Grip & Fredrik Hård (Fonbolagens Förening), Tove Zander (Unga Aktiesparare), Jan Åkerlund (Kronofogden), Dan Adolphson (AMF), Therése W. Ekman (FI), Anders Johansson (Företagsam), Karin Nordenson (Konsumentverket) och Arturo Arques (Swedbank).

Det löpande arbetet i nätverket bedrivs av programrådet och kansliet. Men även av  utbildningsinsatsers projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket.

Skifte av supertalanger i programrådet

Sparekonom Claes Hemberg har länge varit en av eldsjälarna i Gilla Din Ekonomi. Nu går Claes vidare efter 20 år på Avanza och en mycket uppskattad tid som föreläsare och representant i nätverkets programråd.  Johanna Kull efterträder Claes.

Claes Hemberg

Claes har under årens lopp utbildat många olika människor  i privatekonomi via nätverket. Sedan nätverket grundades har Claes funnits med och bidragit till vad Gilla din ekonomi är idag – ett nationellt forum där företag och myndigheter kan mötas och hitta lösningar på hur vi kan öka konsumenters kunskaper i privatekonomi.

Fortsättningsvis tar Johanna Kull, Avanza, vid Claes insatser. Johanna har tidigare suttit med i programrådet som Fondbolagens Förenings representant och är en uppskattad föreläsare på nätverkets kurser.

Fondbolagens förenings nya representant i programrådet är Fredrik Hård. Även Fredrik är en uppskattad föreläsare inom nätverket.

Varmt tack Claes för gott samarbete och fantastiska resultat samt varmt välkomna till programrådet Johanna och Fredrik!
Önskar kollegorna från nätverket och programrådet

Välkommen Karin Nordenson till programrådet!

Gilla Din Ekonomis programråd har en ny representant från Konsumentverket. Det är Karin Nordenson som nu företräder myndigheten. Varmt välkommen! 

”Som representant för Konsumentverket i  nätverket Gilla Din Ekonomi får jag en bra inblick i vilka vi kan samverka med och var vi kan sprida Konsumentverkets material och verktyg, så att det når de som bäst behöver dem. Vi har också genom de kommunala rådgivarna bra kontaktytor i kommunerna. Jag brinner för att göra skillnad för de överskuldsatta  och mitt bästa recept är kunskap och samverkan. Ett exempel är utbildnings satsningen på överförmyndarna. De är en viktig målgrupp eftersom de i sin tur ska utbilda gode män och förvaltare” – Karin Nordenson

Vi passar på att tacka Malin Lindquist Skogar, Konsumentverkets tidigare representant, för engagerad och inspirerande medverkan. Tack!

Välkommen Tove Zander till programrådet!

Gilla Din Ekonomis programråd har fått ytterligare tillskott. Nu till hösten tar Tove Zander plats som Unga Aktiesparares representant i programrådet. Välkommen! 

Jag ser fram emot att tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi kunna nå ut till en bred grupp ungdomar som får upp ögonen för sparande och vad ränta-på-ränta effekten kan göra över tid om man redan i tidig ålder börjar spara. Kunskap som man sedan har nytta av resten av livet. Som ny vd för Unga Aktiesparare brinner jag för att få fler tjejer och en bredare mångfald inom finansvärlden, sparande och aktier är till för alla man ska bara prata om det på rätt sätt och inte komplicera det för mycket för att kunna väcka intresset hos en bredare grupp. – Tove Zander

Vi passar på att tacka Philip Scholtze, tidigare representant, för engagerad medverkan och önskar lycka till med nya utmaningar.

Välkommen Johanna Kull till programrådet!

Gilla Din Ekonomis programråd har fått tillskott. Johanna Kull har under en längre tid, med stort engagemang, föreläst om sparande på våra kurser. Utöver det är Johanna från och med nu representant för Fondbolagens förening i programrådet

Jag ser fram emot att representera Fondbolagens förening i programrådet och bidra till nätverkets viktiga arbete med att sprida kunskap om privatekonomi. I min roll som Sparekonom på Fondbolagens förening kommer jag att arbeta för att vägleda och inspirera privatpersoner till ett bättre sparande. För många handlar det inte om att spara mer, snarare att spara smartare.
Jag brinner extra mycket för att få kvinnor att våga ta steget från sparkonto till fonder och på så sätt få en bättre tillväxt på pengarna. Det är inte svårt, det handlar om att ha rätt pengar på rätt ställe och att börja stegvis. – Johanna Kull

Varmt tack Eva Adolphson. Välkommen Staffan!

Eva Adolphson har länge varit en av eldsjälarna i nätverket Gilla Din Ekonomi. Pensionsekonom Eva har spenderat många timmar med att föreläsa runt om i landet och har hållit i stafettpinnen för Pensionskunskap, en kurs om pensioner för personalvetar- och ekonomistudenter på landets högskolor.

Eva har varit aktiv och engagerad för att sprida kunskaper om pension. Nu går Eva i pension efter en mycket uppskattad tid hos Gilla Din Ekonomi.

Fortsättningsvis tar Staffan Ström, Alecta, vid Evas insatser. Staffan kommer hålla i stafettpinnen för kursen Pensionskunskap och medverka i Gilla Din Ekonomis programråd.

Eva Adolphson
Alecta
Staffan Ström
Alecta

Varmt tack Eva för gott samarbete och fantastiska resultat samt varmt välkommen Staffan!Önskar kollegorna från nätverket och programrådet

Fler samarbetar med finansiell folkbildning

Gilla Din Ekonomis nätverk utökas med två medlemmar, ICA Banken och Aditro. Nu samarbetar 73 nätverksmedlemmar i frågor om finansiell folkbildning.

Nätverksmedlemmen ICA Banken går med i programrådet med Magnus Hjelmér som representant. Magnus var tidigare representant för Unga aktiesparares i programrådet.

Magnus Hjelmér, Ica Banken
"Jag har tidigare suttit som representant i Gilla Din Ekonomis programråd i egenskap av vd för Unga Aktiesparare. Det känns jätteroligt att fortsätta att vara en del av programrådet, men nu som vardagsekonom hos ICA Banken. Min roll som vardagsekonom innebär att göra vardagsekonomin enklare och mer lättförståelig för våra kunder. Det rimmar väldigt bra med syftet med Gilla Din Ekonomi, att stötta folkbildning i finansiella frågor."
Elisabeth Wass, Aditro
"Aditro är en av nordens största aktörer inom löne- och HR-system, och pensionstjänster är ett inslag i leveransen. Eftersom Aditro har systemstöd till arbetsgivare inom området pension, önskar vi tillsammans med Gilla Din Ekonomi vara bidragande till möjligheterna att sprida kunskap och information. Alla på arbetsmarknaden skulle dra nytta av bättre koll på de förmåner som har stor betydelse för både arbetsgivarens och den anställdes ekonomi."