En digital kurshöst

Nu startar en ny termin fylld av Gilla Din Ekonomis kurser i privatekonomi. I höst blir kursupplägget lite annorlunda på grund av den rådande coronapandemin. Vi har ställt om och större delen av våra kurser hålls på distans och i nedkortat format. Men vår målsättning är fortfarande densamma – att sprida kunskap och verktyg i privatekonomi.

Med kursen Trygga din ekonomiska framtid kommer vi i höst att fortsätta utbilda personer som via sitt jobb dagligen möter människor i ekonomiskt utsatta situationer, till exempel medarbetare på Svenska kyrkan. Den annars tvådagars långa kursen komprimeras till en halvdags digitala föreläsningar och deltagarna uppmanas istället till självstudier före och efter föreläsningarna.

Under hösten 2019 inledde Finansinspektionen ett nygammalt samarbete med fyra seniorförbund och ABF för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi. I januari 2020 hölls en två dagars kurs för deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna. Nu är nästa kurstillfälle för ”Tryggare ekonomi på äldre dar” inplanerat. Den 13 oktober håller vi kursen för seniorer från hela landet – även den digitalt. 

Sofia Tyréus, projektledare på Finansinspektionen, berättar om hösten och utmaningarna med att ställa om till digitala kurser:

Sofia Tyréus, FI

Det blir en intressant utmaning att vi på Gilla din ekonomi för första gången utbildar digitalt. Tillsammans förbereder och anpassar jag och föreläsarna oss på att använda digitala verktyg och förhoppningsvis har vi tekniken med oss på våra kurser. Det är lika viktigt som alltid, om inte viktigare än någonsin, att konsumenter har goda kunskaper i privatekonomi. Att vi ställer om till en digital höst är en nödvändighet och jag ser fram emot kurserna med våra eminenta föreläsare och engagerade deltagare.

Kursen Pensioner och Försäkring i samverkan med PTK rullar vidare med totalt fem digitala kurstillfällen i höst.

Pensionskunskap för högskolestudenter planeras också att genomföras i digital form under hösten. Kursen höjer kunskap om pensionsfrågor hos dem som i framtiden kommer ansvara för pensionsfrågor hos arbetsgivarna. 

Se vad som är på gång i kalendern ->

Flera av vårens kurser får nya kursdatum

Gilla Din Ekonomi har med anledning av coronaviruset valt att skjuta fram kurser i närtid.

Följande kurser skjuts fram tillsvidare:

 • Pensionskunskap den 17-18 mars i Kalmar.
 • Trygga din ekonomiska framtid den 24-25 mars på Gotland.
  Nytt planerat datum för kursen är 22-23 september 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 31 mars-1 april i Växjö.
  Nytt planerat datum för kursen är 1-2 september 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 27-28 april i Malmö.
  Nytt planerat datum för kursen är 1-2 december 2020!
 • Pensioner & Försäkringar den 5-6 maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är 29-30 september 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 5-6 maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är 4-5 november 2020!
 • Trygga din ekonomiska framtid den 20:e och 27:e maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är inte satt än!
 • Pensioner & Försäkringar den 26-27 maj i Stockholm.
  Nytt planerat datum för kursen är 27-28 september 2020!

Övriga kursdatum i vår planeras att genomföras tillsvidare.

Pensionskunskap rustar framtidens arbetskraft

I vår arrangeras kursen Pensionskunskap vid tre tillfällen, på Linnéuniversitetet i Kalmar, högskolan i Kristianstad och högskolan i Skövde. Kursen ska förbereda blivande ekonomer och personalvetare så att de kan ta beslut om pensioner på sina framtida arbetsplatser. Utbildningen har varit mycket uppskattad av både lärare och studenter sen den startade 2015 av Alecta och Finansinspektionen tillsammans med Gilla Din Ekonomi.

Kursen bygger på litteratur om både allmän och kollektivavtalad pension. Utöver det rymmer kursen två fullmatade föreläsningsdagar då studenterna får träffa företrädare för arbetsmarknadens parter, pensionsbolagen, valcentraler och MinPension. Föreläsarna bygger gradvis upp en förståelse för hur det svenska pensionssystemet vuxit fram, hur ansvaret för pensionen fördelas mellan stat, arbetsliv och individen, och hur man som arbetsgivare kan arbeta med pensioner i sitt dagliga HR-arbete.

Studenterna får också inblick i hur pensionskostnader uppstår och utvecklas över tid, och hur pensionen påverkas av livsval som deltidsarbete, sent inträde på arbetsmarknaden och många år i låglöneyrken. Kursen avslutas med en tentamen där studenterna får ett kvitto på att de tagit till sig pensionskunskapen. Närvaro vid föreläsningsdagarna är obligatoriskt och belönas med ett diplom från Gilla Din Ekonomi-kansliet. Kursen uppdateras löpande för att hänga med i samhällsförändringar och nya regelverk. Till hösten görs en större uppdatering av både pedagogik och innehåll. Läs mer om kursen här!

Staffan Ström från Alecta är projektledare och moderator för kursen och berättar att responsen från tidigare elever har varit positiv.

Staffan Ström, Alecta

Det händer då och då att studenter hör av sig till när de kommit ut i yrkeslivet och fått pensionsfrågan på sitt bord. Tack vare den orientering de fick under kursen har de vågat ta tag i pensionsfrågan och blivit auktoriteter på sina arbetsplatser. Det är en fantastiskt fin återkoppling att få, säger Staffan Ström.

De universitet och högskolor som vill erbjuda den här kursen för sina studenter kan ta kontakt med Staffan Ström på Alecta för att få ytterligare information.

Jag kan berätta mer om kursens innehåll och dela med mig av erfarenheter av hur andra lärosäten har implementerat kursen i sina program, avslutar Staffan.

Kontaktuppgifter till Staffan
Mejl: staffan.strom@alecta.se.
Telefon: 070-222 97 45

Varmt tack Eva Adolphson. Välkommen Staffan!

Eva Adolphson har länge varit en av eldsjälarna i nätverket Gilla Din Ekonomi. Pensionsekonom Eva har spenderat många timmar med att föreläsa runt om i landet och har hållit i stafettpinnen för Pensionskunskap, en kurs om pensioner för personalvetar- och ekonomistudenter på landets högskolor.

Eva har varit aktiv och engagerad för att sprida kunskaper om pension. Nu går Eva i pension efter en mycket uppskattad tid hos Gilla Din Ekonomi.

Fortsättningsvis tar Staffan Ström, Alecta, vid Evas insatser. Staffan kommer hålla i stafettpinnen för kursen Pensionskunskap och medverka i Gilla Din Ekonomis programråd.

Eva Adolphson
Alecta
Staffan Ström
Alecta

Varmt tack Eva för gott samarbete och fantastiska resultat samt varmt välkommen Staffan!Önskar kollegorna från nätverket och programrådet

Masterstudenter: Pensionskunskap är viktigt!

Mattias Nilsson, Lina Hansson och Shqiponja Metaj, masterstudenter i ekonomi, Högskolan Kristianstad

Mattias Nilsson, Lina Hansson och Shqiponja Metaj, masterstudenter, Högskolan Kristianstad.

Kursen Pensionskunskap genomfördes i februari på Högskolan i Kristianstad och för första gången för ekonomistudenter. För studenterna som läser till en kandidatexamen ger kursen högskolepoäng och är obligatorisk. Vid kursen deltog tre masterstudenter på eget initiativ för att ta del av kunskaperna.

Mattias, masterstudent ekonomi, inriktning redovisning och revision.
”Jag har inte varit så insatt tidigare, men nu insett tydligare hur viktigt pension är för egen del. Inte minst med tanke på hur den kan växa! Det här är ett ämne som är användbart i mitt yrke. Jag kommer jobba med revision och redovisning som påverkas av verksamheten som helhet. Som revisor jobbar man ibland med rådgivning om försäkringar för verksamheten, det är ett bra tillfälle att ta upp pensioner. Att jag kan mer om pension gynnar både medarbetare och kunder.”

Lina, masterstudent ekonomi, inriktning bank och finans.
”Jag önskar att högskolor kommer att erbjuda Pensionskunskap och liknande allmänbildande ämnen till nuvarande och kommande studenter, för att studenter ska få en inblick i sin blivande yrkesroll. Den här kursen var något som jag efterlyste under mina tre år på ekonomihögskolan. Att få utbildning inom viktiga områden gynnar både mig och mina blivande kunder i min yrkesroll. Vad jag också kom till insikt med är att pension och försäkring är ett givande och lärorikt arbetsområde, vilket jag skulle kunna tänka mig att börja arbeta inom. Med möjligheten av att få gå på dessa seminarier tror jag att många fler kommer inse vikten av att börja jobba tidigt samt hur valen av anställningstyper, exempelvis deltids- eller heltidsarbete påverkar ens framtid.

Shqiponja, masterstudent ekonomi, inriktning redovisning och revision.
”Pension är inte något man tidigare tänkt på. Vi har inte haft någon kurs inom pension i vår utbildning vilket jag tycker hade vart jättebra om vi haft. Nu har vi bland annat lärt oss att deltidsarbete påverkar pensionen, vilket vi gör när vi studerar eller när vi kommer ut i arbetslivet. Jag har själv haft jättemånga deltidsjobb och aldrig vetat hur det kan påverka mig i framtiden. Den här utbildningen har gett mig mer information men också gjort mig lite stressad, man tänker mycket mer på framtiden än vad man gjorde innan den här kursen” säger Shqiponja och skrattar.

2

Studenterna med Pernilla Broberg, Högskolan Kristianstad och Eva Adolphson, projektledare Pensionskunskap.

Studenterna som gick Pensionskunskap på Högskolan i Kristianstad gav kursen ett snittbetyg på 4,2 av 5. Härnäst hålls kursen på Linnéuniversitetet.

Kursen Pensionskunskap etableras

Kursen Pensionskunskap, ett pilotprojekt under 2015, blir 2016 en ordinarie utbildning i Gilla Din Ekonomis utbildningsutbud. Framtida personalvetare och ekonomer som läser kursen kommer att ha kunskap om det svenska pensionssystemet, kunna informera om det och veta vad som krävs för att arbetsgivarens pensionshantering ska bli så rättssäker som möjligt.

Kursen har hittills genomförts på tre högskolor, Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Eleverna från pilotkurserna gav det höga snittbetyg 4,8 på frågan Föreläsarna var kunniga i ämnet och 4,5 på frågan Jag kommer ha nytta av det jag lärt mig på en femgradig skala.

EvaDet har varit fantastiskt roligt att genomföra den här utbildningen på de tre högskolor som ingått i pilotprojektet. Vi som har undervisat på kursen har mött engagerade och intresserade studenter och nu ser vi som jobbat med projektet fram emot att fler högskolor/universitet implementerar den här kursen i sina personalvetar- och ekonomprogram.
– Eva Adolphson, initiativtagare till kursen och pensionsekonom på Alecta.

 

Efter lyckade mottaganden på skolorna och finalistplatsen till SPVs pris Guldkanten ska fler högskolor erbjudas kursen. Två kurstillfällen är fastställda i vår, ekonomprogrammet på Högskolan Kristianstad och personalvetarprogrammet på Linnéuniversitetet.
Mer om kursen Pensionkunskap ->