PROGRAMRÅD

Gilla Din Ekonomi är ett nationellt nätverk som består av över 60 nätverksmedlemmar.  Programrådet består av representanter från nätverksmedlemmar. Kontakta nätverkets kansli för frågor om nätverket.

Ylva Yngveson
Sammankallande - Pro Norna
Staffan Ström
Alecta
Dan Adolphson
Amf
Johanna Kull
Avanza
Therése W. Ekman
Finansinspektionen
Fredrik Hård
Fondbolagens förening
Bo Sillén
Företagsam
Magnus Hjelmer
ICA Banken
Karin Nordenson
Konsumentverket
Anna-Karin Lindahl
Kronofogden
Kristina Kamp
Min pension
Pär Ahrling
Pensionsmyndigheten
Arturo Arques
Swedbank
Tove Zander
Unga Aktiesparare