PROGRAMRÅD

Gilla Din Ekonomi är ett nationellt nätverk som består av fler än 70 nätverksmedlemmar.  Programrådet består av representanter från flera nätverksmedlemmar.

Ylva Yngveson
Sammankallande - Pro Norna
Staffan Ström
Alecta
Dan Adolphson
Amf
Claes Hemberg
Avanza
Therése W. Ekman
Finansinspektionen
Jenny Grip
Fondbolagens förening
Bo Sillén
Företagsam
Magnus Hjelmer
ICA Banken
Malin Lindquist Skogar
Konsumentverket
Anna-Karin Lindahl
Kronofogden
Kristina Kamp
Min pension
Pär Ahrling
Pensionsmyndigheten
Arturo Arques
Swedbank
Philip Scholtze
Unga aktiesparare