BLI MEDLEM

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk med myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi.

Företag, organisationer och myndigheter som vill samarbeta om privatekonomisk folkbildning i en oberoende miljö är välkomna att ansöka om medlemskap. Medverkan i nätverket sker utifrån intresse att ideellt främja privatekonomisk förståelse.

Kansliet samordnar nätverksträffar där medlemmarna är välkomna att delta, vanligtvis 1-2 gånger årligen.

Var och en kan vi göra mycket. Tillsammans kan vi göra mer!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om nätverket eller om medlemskap. Ansök om medlemskap genom att skicka in ifylld ansökan till finanskunskap@fi.se

Ansökan

Skicka ifylld ansökan till finanskunskap@fi.se

Regler

Bilaga till ansökan.