Till toppen

Hem / Utbildningar / Vuxna / Pensioner och försäkringar

Pensioner och försäkringar

Kursen och samarbetet är tillsvidare pausad från årsskiftet 2020/2021.

Pensioner och försäkringar är en grundutbildning för försäkringsinformatörer och försäkringsförmedlare. Deltagarna får lära sig hur man kan hjälpa sina kollegor att förstå och få hjälp kring sitt lagstadgade och kollektivavtalade pensions- och försäkringsskydd. Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.

Pensioner och försäkringar genomförs inom ramen för Gilla din ekonomi, som är det varumärke Nationella nätverket för finansiell folkbildning använder för sina gemensamma utbildningssatsningar. Utbildningen har utvecklats i samarbete med PTK, Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta och Collectum. Föreläsarna är själva verksamma inom sina respektive ämnesområden. Under kursen får deltagarna direkta kontaktytor till aktörer som deltagarna kan komma att jobba mot i sin nya roll som certifierade informatörer.

Medverkande från nätverket

Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten, PTK, Alecta, Collectum och Min Pension.