Till toppen

Hem / Utbildningar / Temaveckor / World Investor Week

World Investor Week

World Investor Week (WIW) är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar.

Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Finansinspektionen samordnar Sveriges deltagande. Nästa WIW infaller 4 – 10 oktober 2021.

Här kan du läsa mer om World Investor Week!

IOSCO är den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Organisationen samarbetar med över 100 tillsynsmyndigheter om gemensamma regler för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad med ett starkt investerarskydd.